Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel
Meddelande
Start
Supportcenter
Meddelande
Meddelande om systemuppgradering av Binance API-nyckel (2023-05-17)

Meddelande om systemuppgradering av Binance API-nyckel (2023-05-17)

2023-05-21 18:17
Bästa Binancianer!
Binance API-nyckelsystem utför en schemalagd systemuppgradering 2023-05-17 03:00 (UTC). Uppgraderingen tar cirka tio minuter. Befintliga API-nycklar fungerar normalt under uppgraderingen.
Berörda tjänster: 
  • Skapande och modifiering av behörigheter, och radering av API-nycklar kommer att avbrytas under systemuppgraderingen.
Observera!
  • Varaktigheten av systemuppgraderingen baseras på våra bästa prognoser och kan variera.
  • Alla påverkade funktioner kommer att återupptas när systemuppgraderingen är klar. Det kommer inget ytterligare meddelande.
  • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2023-05-15
Handla när du är på språng med Binance kryptohandelsapp (iOS/Android)
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en pålitlig prognos för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.