Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
Handel
Derivat
Tjäna
NFT
Institutionell
Flöde

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
Meddelande om systemuppgradering av Binance API-nyckel (2023-02-09)

Meddelande om systemuppgradering av Binance API-nyckel (2023-02-09)

2023-02-22 22:09
Bästa Binancianer!
Binance API-nyckelsystem utför en schemalagd systemuppgradering 2023-02-09 00:00 (UTC). Uppgraderingen tar cirka fyra timmar. Befintliga API-nycklar fungerar normalt under uppgraderingen.
Observera att denna systemuppgradering är den första delen av en förbättringsplan i tre faser av Binance API-nyckelsystem. Nyckeluppgraderingarna i varje fas är följande:
 • Fas 1 (dvs. 2023-02-09 00:00 UTC)
  • Ökad tillförlitlighet/redundans för API-nyckelsystem.
  • Prestandaförbättring för skapande, modifiering och radering av API-nycklar.
 • Fas 2 (framtida liveuppgradering)
  • Prestandaförbättring av alla API-nyckeltyper för API-nyckelanvändning.
 • Fas 3 (framtida liveuppgradering)
  • Ytterligare prestandaförbättring för asymmetriska API-nycklar (t.ex. RSA API-nycklar).
Berörda tjänster: 
 • Skapande och modifiering av behörigheter och radering av API-nycklar kommer att avbrytas under fas 1 av uppgraderingen.
 • Inga API-nyckeltjänster påverkas under fas 2- eller 3-uppgraderingarna.
Observera!
 • Varaktigheten av systemuppgraderingen baseras på våra bästa prognoser och kan variera.
 • Alla påverkade funktioner kommer att återupptas när systemuppgraderingen är klar. Det kommer inget ytterligare meddelande.
 • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter.
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2023-02-07
Handla när du är på språng med Binance kryptohandelsapp (iOS/Android)
Hitta oss på
Obs! Detta meddelande uppdaterades senast 2023-02-08 för att uppdatera förbättringsplanen i tre faser för Binance API-nyckelsystem. 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra eller annullera de produkter som avses i detta meddelande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.