Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel
Meddelande
Start
Supportcenter
Meddelande
Meddelande om borttagning av handelspar – 2023-05-18

Meddelande om borttagning av handelspar – 2023-05-18

2023-05-21 18:16
Detta är ett allmänt meddelande. Produkter och tjänster som nämns här kanske inte är tillämpliga i din region.
Bästa Binancianer!
Binance kommer att ta bort och upphöra med handeln med följande spothandelspar 2023-05-18 03:00 (UTC):
Spotpar: FTM/BRL, JASMY/EUR, WRX/BTC
Observera!
  • Användare kan fortfarande handla med ovanstående tillgångar i andra handelspar som är tillgängliga på Binance.
  • Binance kommer att avsluta strategihandelstjänster för ovannämnda spothandelspar 2023-05-18 03:00 (UTC), där så är tillämpligt. Användarna rekommenderas starkt att uppdatera och/eller avbryta sina handelsstrategier innan strategitjänsterna upphör för att undvika eventuella förluster.
  • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2023-05-16
Handla när du är på språng med Binance kryptohandelsapp (iOS/Android)
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en pålitlig prognos för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.