Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
Flöde
USD

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
Meddelande om borttagning av handelspar – 2022-11-15

Meddelande om borttagning av handelspar – 2022-11-15

2022-11-25 00:03
Bästa Binancianer!
Binance kommer att ta bort och upphöra med handeln med följande handelspar 2022-11-15 04:30 (UTC):
Spotpar: FTT/BNB, FTT/BTC, FTT/ETH och FTT/USDT
Observera!
  • Användare kan fortfarande handla ovanstående tillgång på FTT/BUSD-handelsparet.
  • Alla handelsorder på de ovannämnda handelsparen kommer automatiskt att tas bort när handeln upphör i respektive handelspar.
  • Binance kommer att avsluta strategihandelstjänsterna för ovannämnda spothandelspar 2022-11-15 04:30 (UTC), där så är tillämpligt. Användarna rekommenderas starkt att uppdatera sina handelsstrategier innan strategitjänsterna upphör för att undvika eventuella förluster.
  • Binance förbehåller sig rätten att justera tickstorleken (dvs. den minsta förändringen av enhetspriset) för FTT-handelsparet/paren baserat på marknadsförhållandena utan föregående meddelande.
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-11-14
Handla när du är på språng med Binance kryptohandelsapp (iOS/Android)
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.