Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
Handel
Derivat
Tjäna
NFT
Institutionell
Flöde

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
Låsa TOMO-produkter: Utnyttja exklusiv årsavkastning och få upp till 160 TOMO i belöning!

Låsa TOMO-produkter: Utnyttja exklusiv årsavkastning och få upp till 160 TOMO i belöning!

2023-02-22 22:09
Detta är ett allmänt meddelande. Produkter och tjänster som nämns här kanske inte är tillämpliga i din region.
Bästa Binancianer!
Binance Tjäna Enkelt har lanserat tre nya kampanjer för TOMO på låsta produkter. Slutför teckning av låsta TOMO-produkter från 2023-02-07 kl 12:00 (UTC) för att få upp till 160 TOMO i belöning! En total belöningspool på 87 000 TOMO är tillgänglig för alla kampanjer.
Kampanj 1: Sätt in och teckna låsta TOMO-produkter för att utnyttja en exklusiv årsavkastning
Kampanjperiod: 2023-02-07 12:00 (UTC) till 2023-02-17 11:59 (UTC)
 • Teckningsformat: Först till kvarn-principen.
 • Avkastningsberäkningsperiod: Från kl. 00.00 (UTC) dagen efter att du har slutfört teckningen av låsta besparingar, till slutet av teckningsperioden.
 • Utbetalningstid för belöningar: På daglig basis.
Erbjudna produkter (låsta produkter)
Digitala tillgångar
Löptid
Årsränta under kampanjperioden
Årlig standardränta
Min. teckningsgräns för låsta produkter per användare
Max. teckningsgräns för låsta produkter per användare
TOMO
30 dagar
4,79 %
4,79 %
1 TOMO
50 000 TOMO
TOMO
60 dagar
7,99 %
7,99 %
1 TOMO
50 000 TOMO
TOMO
120 dagar
19,90 %
15,90 %
1 TOMO
500 TOMO
Observera!
 • Den extra årsräntan är endast tillgänglig under kampanjperioden och kommer att justeras till standardårsavkastningen när kampanjen avslutas.
 • Binance Tjäna enkelt returnerar digitala tillgångar/digitala valutor till användarnas spotplånböcker i slutet av den överenskomna teckningsperioden. Värdet på digitala tillgångar/digitala valutor fluktuerar och kan komma att ändras.
 • Användare kan se sina tillgångar för låsta produkter genom att gå till Plånböcker > Tjäna > Tjäna enkelt > Låst.
 • Användare kan aktivera funktionen "Auto-teckning" innan de slutför teckningar på låsta produkter, vilket automatiskt förnyar din befintliga låsta produktposition till en ny position med samma varaktighet vid utgången.
 • Upplåsningsperiod för låsta produkter: En dag.
 • Vanliga frågor om låsta produkter.
 • Vid tidig inlösen: användare kan välja att lösa in sina tillgångar i förväg. Efter att ha valt förtida inlösen kommer digitala tillgångar att returneras till spotkontot och eventuella distribuerade belöningar dras av från det återbetalade kapitalbeloppet. Det kan ta 48–72 timmar att få de digitala tillgångarna.
Kampanj 2: Köp och teckna låsta TOMO-produkter för att vardera få 60 TOMO
Kampanjperiod: 2023-02-07 12:00 (UTC) till 2023-02-17 11:59 (UTC)
Under kampanjperioden kommer användare som uppfyller följande krav att vara berättigade att delta i denna kampanj:
 • Uppnå ett nettoköpsbelopp på 400 TOMO eller mer (där nettoköpsbeloppet betyder det totala beloppet TOMO som köpts på Binance Spot minus mängden TOMO som säljs på Binance Spot).
 • Delta i 30, 60 eller 120 dagar med låsta TOMO-produkter.
För den här kampanjen kommer de första 500 användare som uppfyller ovanstående krav vardera att få 60 TOMO krypto.
Kampanj 3: Nya användare av låsta produkter kan dela på 57 000 TOMO
Kampanjperiod: 2023-02-07 12:00 (UTC) till 2023-02-17 11:59 (UTC)
Under kampanjperioden kommer de första 3 000 användarna som inte har deltagit i Binance Tjäna Enkelts låsta produkter före kampanjperiodens början och tecknat minst 300 TOMO30, 60 eller 120-dagars låsta TOMO-produkter att vara berättigade att dela på 57 000 TOMO i belöning enligt belöningsstrukturen nedan.
Belöningsstruktur:
Sortera efter teckningstiden för låsta TOMO-produkter
Belöning per berättigad användare
1–100:e plats
100 TOMO
101–200 plats
80 TOMO
201–300 plats
60 TOMO
301–400 plats
40 TOMO
401–500 plats
30 TOMO
501–1 000 plats
20 TOMO
1 001–3 000:e plats
8 TOMO
Villkor:
 • Se Binance villkor för Tjäna enkelt innan du använder några produkter på Binance plattform Tjäna enkelt.
 • TOMO-belöningarna för kampanj 2 och 3 kommer att sättas in på mottagarnas Binance-plånböcker inom tre veckor efter att aktiviteten avslutats. Användare kan se sina belöningar genom att välja Konto > Plånbok > Transaktionshistorik > Utbetalning.
 • Binance förbehåller sig rätten att diskvalificera deltagare som, enligt Binance rimliga uppfattning, agerar på ett bedrägligt sätt eller inte i enlighet med tillämpliga villkor.
 • Binance förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra kampanjen eller kampanjreglerna efter eget gottfinnande.
 • Ytterligare kampanjvillkor kan läsas här.
 • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2023-02-07
Hitta oss på
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. Årsavkastning är en uppskattning av belöningar du kommer att tjäna i kryptovaluta under den valda tidsramen. Den visar inte den faktiska eller förutsagda avkastningen/räntan i någon fiatvaluta. Binance kommer att returnera digitala tillgångar till användarnas spotkonto efter att den överenskomna perioden har avslutats eller vid förtida inlösen. Binance garanterar inte att du kommer att få någon specifik belöning eller någon avkastning över tid. Detta är inte någon ekonomisk rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.