Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel
Meddelande
Start
Supportcenter
Meddelande
Introduktion av Binance Belöningsnav

Introduktion av Binance Belöningsnav

2023-05-21 18:17

Detta är ett allmänt meddelande. Produkter och tjänster som nämns här kanske inte är tillämpliga i din region.

Bästa Binancianer!

Från och med 2023-05-15 06:00 (UTC) har uppgiftscentret och belöningscentret gått samman för att bli Binance Belöningsnav. Detta är en enda portal där alla Binance-användare kan delta i olika aktiviteter och lösa in alla kupongbelöningar.

Användare kan komma till Belöningsnavet via [Profil] – [Översikt] – [Belöningsnav]. Belöningsnavet kommer att uppdateras regelbundet med nya uppgifter och aktiviteter för att ge användarna en stadig ström av möjligheter att tjäna belöningar. Mer information om Binance Belöningnav finns i Vanliga frågor.

Kolla in belöningsnavet nu!

Guider och relaterat material:

Anmärkning:

  • Vissa funktioner i belöningsnavet kanske inte är tillgängliga i din region. 

  • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.

Tack för ditt stöd!

Binance-teamet

2023-05-15

Handla när du är på språng med Binance kryptohandelsapp (iOS/Android)

Hitta oss på

Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.

Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en pålitlig prognos för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.