Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Vad kan vi hjälpa till med?
Kryptoregn

Förändring i överföringsprocessen mellan kryptobörser Binance och WazirX

2022-08-18 12:53
Bästa Binancianer!
På Binance prioriterar vi skyddet för användare och communityn. 
Som ett resultat av de senaste regleringsåtgärderna mot Zanmai Labs Pvt Ltd, med avseende på deras verksamhet på WazirX Exchange, har det kommit till vår uppmärksamhet att vissa användare fick tro att medel som deponerats i WazirX förvaltats av Binance. Så är inte fallet. 
För att ge tydlighet och skydd för användare tar vi bort överföringskanalen utanför kedjan mellan WazirX och Binance. Från och med 2022-08-11 03:00 (UTC) kommer Binance att upphöra att stödja överföringar utanför kedjan mellan WazirX Exchange och Binance via alternativet "Logga in med Binance". Användare kommer fortfarande att kunna sätta in och ta ut medel via den vanliga uttags- och insättningsprocessen mellan Binance och WazirX.
Framöver kommer Binance att stödja indiska tillsynsmyndigheter i de pågående frågorna om WazirX. Binance tror på att hålla en öppen dialog med tillsynsmyndigheter, beslutsfattare och brottsbekämpande myndigheter när vi tillsammans försöker upprätta ett globalt regelverk för branschen.
För mer information: 
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-08-08
 
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.