Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
Handel
Derivat
Tjäna
NFT
Institutionell
Flöde

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
Få en gratis indexlänkad Auto-Investplan genom att göra ett quiz! (2023-03-16)

Få en gratis indexlänkad Auto-Investplan genom att göra ett quiz! (2023-03-16)

2023-03-17 20:37
Detta är ett allmänt meddelande. Produkter och tjänster som nämns här kanske inte är tillämpliga i din region.
Aktivitetsperiod: 2023-03-16 00:00 (UTC) tills vidare 
Binance lanserar en frågesport för en indexlänkad Auto-Investeringsplan vid 2023-03-16 00:00 (UTC), där användare kan få kunskap om medelvärdesinvestering (DCA), Auto-Investplaner med indexkoppling. 
Detta kommer att vara en pågående serie av kampanjer varannan vecka tills vidare, där de första 10 000 nya Auto-Invest-användarna som slutför frågesporten för varje cykel, kommer att vara berättigad till att vardera få en gratis indexlänkad Auto-Invest-månadsplan för fem månader.
 • Cykel 1: Från 00:00 (UTC) den första dagen i månaden, till 23:59 (UTC) den 15:e dagen i månaden.
 • Cykel 2: Från 00:00 (UTC) den 16:e dagen i månaden, till 23:59 (UTC) den sista dagen i månaden.
Håll dig uppdaterad på aktivitetssidan för de senaste uppdateringarna om den här kampanjen! 
Hur man kommer igång:
 • Steg 1: Klicka på knappen [Starta frågesporten] högst upp på aktivitetssidan.
 • Steg 2: Öppna quizzet och läs igenom tillgängligt material kring medelvärdesinvestering (DCA) (ränta på ränta), Auto-Invest och indexlänkade planer.
 • Steg 3: Svara korrekt på alla frågor i frågesporten. Användare kan försöka att göra frågesporten igen om de inte svarat rätt på alla frågor.
 • Steg 4: Kvalificerade användare kommer automatiskt att få sina indexlänkade Auto-Invest-månadsplaner inom 14 dagar efter utgången av motsvarande cykel.
Observera!
 • Den kostnadsfria månatliga indexlänkade Auto-Investplanen fungerar som en testplan, vilket gör det möjligt för användare att uppleva de olika funktionerna i Auto-Invest (t.ex. månatliga Auto-Investplaner och portföljspårning) utan att det tillkommer några kostnader under de första fem månaderna.
 • Berättigade användare kommer vardera att få en månatlig indexlänkad Auto-Investplan som är värd 0,1 USDT per månad i fem månader. Detta incitament, värt 0,5 USDT totalt, kommer att delas lika över en period av fem månader för att köpa de tio bästa kryptovalutorna utifrån börsvärde på CoinMarketCap (CMC) via den månatliga indexlänkade Auto-Investplanen (dvs. 0,1 USDT per inbetalning).
 • Användare får inte redigera, pausa eller avbryta den månatliga Auto-Investplanen förrän i slutet av femmånadersperioden. 
 • De som inte avbryter den månatliga Auto-Investplanen efter slutet av femmånadersperioden kommer att fortsätta att köpa de tio bästa kryptovalutorna efter börsvärde på CoinMarketCap (CMC) via den månatliga indexlänkade Auto-Invest-planen, där 0,1 USDT automatiskt dras av från användarnas stablecoin-saldo varje månad.
Allmänna villkor
 • Den här kampanjen är inte tillgänglig för användare i Australien, Bangladesh, Brasilien, Kanada, Storbritannien, Indien, Kazakstan, Litauen eller Nigeria.
 • Varje tvåveckors kampanjcykel löper från 00:00 (UTC) den första dagen i månaden till den 15:e dagen i månaden kl. 23:59 (UTC), ELLER från 00:00 (UTC) den 16:e dagen i månaden till den sista dagen i månaden kl. 23:59 (UTC). 
 • Endast användare som aldrig har köpt den indexlänkade planen via Auto-Invest tidigare kommer att vara berättigade till belöningar i den här kampanjen. För denna kampanj får varje användare endast delta i en kampanjcykel varannan vecka.
 • Användare måste slutföra kontoverifieringen och klicka på knappen [Delta i i kampanjen] på aktivitetssidan för att ta del av kampanjen.
 • Användare måste svara rätt på alla frågor i quizzet för att kvalificera sig för belöningar. Användare kan göra quizzet flera gånger tills de svarar rätt på alla frågor.
 • Belöningarna ges enligt regeln först till kvarn. För varje cykel kommer högst 10 000 berättigade deltagare vardera att få en månatlig indexlänkad Auto-Investplan, som kommer att löpa i minst fem månader
 • Olagligt massregistrerade konton och underkonton är inte berättigade att delta eller få några belöningar.
 • Binance förbehåller sig rätten att omedelbart diskvalificera alla deltagare som visar tecken på bedrägligt beteende.
 • Binance förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande bestämma och/eller ändra eller modifiera dessa kampanjvillkor utan föregående meddelande, inklusive men inte begränsat till att avbryta, förlänga, avsluta eller avbryta denna kampanj, kvalificeringsvillkoren och kriterierna, urvalet och antalet vinnare, och tidpunkten för varje handling som ska utföras, och alla användare ska vara bundna av dessa ändringar.
 • Ytterligare kampanjvillkor kan läsas här.
 • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande. 
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.