Köp kryptovaluta
Betala med
Handel
Derivat
Tjäna
Finans
NFT
Institutionell
Flöde
USD

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
Få en gratis indexlänkad Auto-Investplan genom att göra ett quiz!

Få en gratis indexlänkad Auto-Investplan genom att göra ett quiz!

2023-02-06 09:10
Detta är ett allmänt meddelande. Produkter och tjänster som nämns här kanske inte är tillämpliga i din region.
Kampanjperiod: 2023-01-30 10:00 (UTC) to 2023-02-16 23:59 (UTC)
Binance lanserar den indexlänkade Auto-Investplanens quiz2023-01-30 10:00 (UTC), där användare kan få kunskap om medelvärdesinvestering (DCA), Auto-Invest och indexlänkade planer. De första 10 000 nya Auto-Investanvändarna som genomför quizzet under kampanjperioden kommer att vara berättigade att vardera få en gratis, månatlig indexlänkad Auto-Investplan i fem månader.
Hur man kommer igång:
 • Steg 1: Klicka på knappen [Starta frågesporten] högst upp på aktivitetssidan.
 • Steg 2: Öppna quizzet och läs igenom tillgängligt material kring medelvärdesinvestering (DCA), Auto-Invest och indexlänkade planer.
 • Steg 3: Svara korrekt på alla frågor i frågesporten. Användare kan försöka att göra frågesporten igen om de inte svarat rätt på alla frågor.
 • Steg 4: Kvalificerade användare får automatiskt sina månatliga Auto-Investplaner senast 2023-03-09 23:59 (UTC).
Observera!
 • Den kostnadsfria månatliga indexlänkade Auto-Investplanen fungerar som en testplan, vilket gör det möjligt för användare att uppleva de olika funktionerna i Auto-Invest (t.ex. månatliga Auto-Investplaner och portföljspårning) utan att det tillkommer några kostnader under de första fem månaderna.
 • Berättigade användare kommer vardera att få en månatlig indexlänkad Auto-Investplan som är värd 0,1 BUSD per månad i fem månader. Detta incitament, värt 0,5 BUSD totalt, kommer att delas lika över en period av fem månader för att köpa de tio bästa kryptovalutorna utifrån börsvärde på CoinMarketCap (CMC) via den månatliga indexlänkade Auto-Investplanen (dvs. 0,1 BUSD per inbetalning).
 • Användare får inte redigera, pausa eller avbryta den månatliga Auto-Investplanen förrän i slutet av femmånadersperioden. 
 • De som inte avbryter den månatliga Auto-Investplanen efter slutet av femmånadersperioden kommer att fortsätta att köpa de tio bästa kryptovalutorna efter börsvärde på CoinMarketCap (CMC) via den månatliga indexlänkade Auto-Invest-planen, där 0,1 BUSD automatiskt dras av från deras stablecoin-saldo varje månad.
Allmänna villkor
 • Den här kampanjen är inte tillgänglig för användare i Australien, Bangladesh, Brasilien, Kanada, Storbritannien, Indien, Kazakstan, Litauen eller Nigeria.
 • Endast nya Auto-Invest-användare kommer att vara berättigade till belöningar i denna kampanj. 
 • Användare måste slutföra kontoverifieringen och klicka på knappen [Delta i i kampanjen] på aktivitetssidan för att ta del av kampanjen.
 • Användare måste svara rätt på alla frågor i quizzet för att kvalificera sig för belöningar. Användare kan göra quizzet flera gånger tills de svarar rätt på alla frågor.
 • Belöningarna ges enligt regeln först till kvarn och högst 10 000 berättigade deltagare kommer vardera att få en månatlig indexlänkad Auto-Investplan, som kommer att löpa i minst fem månader
 • Olagligt massregistrerade konton och underkonton är inte berättigade att delta eller få några belöningar.
 • Binance förbehåller sig rätten att omedelbart diskvalificera alla deltagare som visar tecken på bedrägligt beteende.
 • Binance förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande bestämma och/eller ändra eller modifiera dessa kampanjvillkor utan föregående meddelande, inklusive men inte begränsat till att avbryta, förlänga, avsluta eller avbryta denna kampanj, kvalificeringsvillkoren och kriterierna, urvalet och antalet vinnare, och tidpunkten för varje handling som ska utföras, och alla användare ska vara bundna av dessa ändringar.
 • Ytterligare kampanjvillkor kan läsas här.
 • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.