Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
Handel
Derivat
Tjäna
NFT
Institutionell
Flöde
Cancel

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
ETH 2.0-insatser: öka ditt BETH-innehav för att få exklusiv förstärkt avkastning Boosts på ETH 2.0-insatser & VIP-uppgraderingskuponger!

ETH 2.0-insatser: öka ditt BETH-innehav för att få exklusiv förstärkt avkastning Boosts på ETH 2.0-insatser & VIP-uppgraderingskuponger!

2023-02-06 09:10
Bästa Binancianer! 
Binance lanserar en ny kampanj för alla som använderETH 2.0-insatser. Under aktivitetsperioden kan berättigade användare öka sina BETH-innehav för att kvalificera sig för förstärkt avkastning på ETH 2.0-insatser, samtidigt som de får exklusiva belöningar som VIP+1-uppgraderingskuponger och en Binance-produkt. 
Aktivitetsperiod: 2023-02-02 07:00 (UTC) till 2023-03-15 06:59 (UTC)
Kampanj A: Öka ditt BETH-innehav för att utnyttja en förstärkt avkastning på ETH 2.0-insatser 
Alla användare som ökar sitt nettoinnehav av BETH med minst 600 BETH under aktivitetsperioden kommer automatiskt att kvalificera sig för att få en nivåindelad belöning i form av en förstärkt avkastning på ETH 2.0-insatser för BETH-krypto som ackumuleras under aktivitetsperioden. 
Den slutliga förstärkta avkastningen som varje kvalificerad användare erhåller beror på mängden BETH som ackumuleras under aktivitetsperioden* och användarnas VIP-nivåer, som visas i den nivåindelade avkastningsstrukturen och i vinstberäkningen nedan: 
Nivå
BETH som ackumulerats under aktivitetsperioden*
Standardavkastning för ETH 2.0-insatser**
Nivåindelad förstärkt avkastning på ETH 2.0-insatser
1
600
4,3 %–11,2 %
0,3 %
0,5 %
2
2 000
0,5 %
1 %
3
3 500
1 %
1,5 %
4
6 000
1,5 %
2,5 %
Vinstberäkning:
 • BETH som ackumulerats under aktivitetsperioden* = 
  (dagliga genomsnittliga BETH-saldon i spotplånboken under aktivitetsperioden) - (BETH saldon i spotplånboken 2023-02-02 07:00 UTC)
 • Belöningar i form av förstärkt avkastning på ETH 2.0-insatser (i BETH) = 
  (BETH som ackumulerats under aktivitetsperioden * genomsnittlig standardavkastning på ETH 2.0-insatser under aktivitetsperioden) * nivåindelad förstärkt avkastning på ETH 2.0-insatser
 • Därför är de totala ETH 2.0-insatsbelöningarna (i BETH) för varje kvalificerad användare under aktivitetsperioden = 
  (ackumulerade dagliga ETH 2.0-insatsbelöningar för alla BETH-innehav under aktivitetsperioden) + (belöningar i form av förstärkt avkastning på ETH 2.0-insatser) 
Anmärkning: 
 • Belöningar i form av förstärkt avkastning på ETH 2.0-insatser kommer att beräknas och distribueras i form av BETH till användarnas spotplånböcker inom två veckor efter att aktiviteten avslutats, medan de ordinarie ETH 2.0-insatsbelöningar fortsätter att delas ut dagligen.
 • Årsavkastningen för ETH 2.0-insater är dynamisk, enligt mainnet-insatsbelöningarna i kedjan. Ordinarie avkastningsintervall** för ETH 2.0-insatser baseras på historiska data under de senaste tre månaderna och bör inte användas som en förutsägelse för framtida avkastning. 
 • Användare kan skaffa BETH-kryptovaluta på Binance på något av följande sätt:
  • Alternativ 1: Gå till ETH 2.0-insatssidan och välj ”Satsa nu”. Ange ETH-beloppet och klicka på ”Bekräfta” så får du BETH i din spotplånbok.
  • Alternativ 2: Köp BETH från ETH/BETH-likviditetspoolen med ETH på Binance Bytesalstring.
  • Alternativ 3: Köp BETH genom att slutföra handel med handelsparen BETH/ETH och BETH/BUSD på Binance Spot.
 • Användare kan nu säkra BETH för att låna andra tillgångar på VIP-lån samtidigt som de tjänar ETH 2.0-insatsbelöningar. Tidigare kunde användare endast få ETH 2.0-insatsbelöningar om deras BETH fanns i spotplånboken. 
Kampanj B: Utnyttja VIP-nivåuppgraderingar genom att öka ditt BETH-innehav (endast ordinarie användare och VIP 1-2-användare)
Denna kampanj gäller endast för ordinarie användare och VIP 1-2-användare. De 30 bästa berättigade användarna rangordnade efter mängden BETH som ackumulerats under aktivitetsperioden* kommer att vara berättigade till en varsin VIP+1-uppgraderingskupong . Giltighetstiden för VIP+1-uppgraderingskuponger är 30 dagar från inlösendatumet. 
Bonusaktivitet: retweeta aktivitetstweeten för en chans att vinna en Binance-skateboard!
Följ @BinanceVIP på Twitter, retweeta och svara på aktivitetstweeten under aktivitetsperioden. Tio berättigade användare kommer att väljas utifrån de urvalskriterier som anges i villkoren och få en varsin Binance-skateboard.
Allmänna villkor:
 • Alla användare måste slutföra kontoverifieringen för att vara berättigade till belöningar.
 • Denna kampanj är föremål för regler och villkor för priskampanjer.
 • Berättigade användare kan delta i flera kampanjer och kvalificera sig för mer än en belöning i denna aktivitet.
 • Kampanj A:
  • Användare som redan har deltagit i andra BETH-kampanjer kommer inte att vara berättigade till Kampanj A, i förekommande fall.
  • Belöningar i form av förstärkt avkastning på ETH 2.0-insatser kommer att beräknas och distribueras i form av BETH till användarnas spotplånböcker inom två veckor efter aktivitetsperiodens slut, medan standard ETH 2.0-insatsbelöningar fortsätter att distribueras dagligen.
 • Kampanj B:
  • Binance kommer att tillkännage vinnarna av kampanj B i ett separat tillkännagivande inom 14 dagar efter att aktiviteten avslutats.
  • VIP-uppgraderingskuponger kommer att delas ut inom två veckor efter aktivitetens slut. Inlösenperioden för kupongen kommer att vara 14 kalenderdagar från utdelningsdagen. Läs om hur du löser in en VIP-uppgraderingskupong.
  • VIP-uppgraderingskuponger kan inte kombineras med andra VIP-förmåner som redan har trätt i kraft.
  • VIP-uppgraderingskuponger gäller för ordinarie användare och VIP 1-2-användare. Den högsta VIP-nivån som kan erhållas genom att lösa in en VIP-uppgraderingskupong blir VIP 3. Användare som löser in och aktiverar VIP-uppgraderingskupongen kan utnyttja motsvarande VIP-fördelar i 30 dagar.
 • Bonusaktivitet:
  • Binance VIP kommer att utvärdera djupet och relevansen av svaren från alla berättigade användare på aktivitetstweeten och välja tio kvalificerade vinnare som får en varsin Binance-skateboard.
  • @BinanceVIP kommer att kontakta vinnarna via Twitter för att anordna leverans av belöningar inom två veckor efter att aktiviteten avslutats. Om en vinnare inte svarar inom 48 timmar efter meddelandet om belöning så anses han/hon ha förverkat belöningen.
  • Vinnarna behöver tillhandahålla en giltig leveransadress och kommer själva att ansvara för eventuella skatter.
 • BesökBinance Institutionell för att kontrollera din nuvarande VIP-nivå.
 • För att lära dig mer om att bli Binance VIP, se den härlänken.
 • Binance förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra aktivitet eller aktivitetsregler efter eget gottfinnande.
 • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2023-02-02
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Årsräntan är en uppskattning av belöningar du kommer att tjäna i kryptovaluta under den valda tidsramen. Den visar inte den faktiska eller förutsagda ränta/avkastning i någon fiatvaluta. Årsräntan justeras dagligen och de uppskattade belöningarna kan skilja sig från de faktiska belöningar som genereras. Detta är inte ekonomisk rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.