Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Vad kan vi hjälpa till med?
Kryptoregn

Binance kommer att stödja Terras (LUNA) nätverksuppgradering

2022-08-01 20:02
Bästa Binancianer!
Binance kommer att stödja Terras (LUNA) nätverksuppgradering.
  • Terras (LUNA) nätverksuppgradering kommer att ske vid blockhöjden 890 000, eller ungefär 2022-07-29 00:00 (UTC). Insättningar och uttag av LUNA kommer att avbrytas från och med cirka 2022-07-28 22:00 (UTC).
Observera!
  • Handeln med LUNA kommer inte att påverkas under uppgraderingen.
  • Terras (LUNA) nätverksuppgradering kommer att ske vid blockhöjd på 890 000. Den beräknade tiden är endast en referens för användarna.
  • Binance kommer att hantera alla tekniska krav som berör alla användare som har LUNA på sina Binance-konton.
  • Vi kommer att återuppta insättningar och uttag av LUNA när vi bedömer att det uppgraderade nätverket är stabilt, och vi kommer inte att meddela användarna i något ytterligare tillkännagivande.
För mer information om nätverksuppgraderingen, se följande:
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-07-28
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.