Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Vad kan vi hjälpa till med?
Kryptoregn

Binance kommer att avnotera EZ, QSP, BRD, NXS, NAV, MDA och SPARTA 2022-08-11

2022-08-06 09:58
Bästa Binancianer!
På Binance granskar vi med jämna mellanrum varje digital tillgång vi listar för att säkerställa att den fortsätter att uppfylla den höga standard vi förväntar oss. När en kryptovaluta eller en kryptoenhet inte längre uppfyller den här standarden, eller när branschen förändras, gör vi en mer djupgående granskning och eventuellt avnoteras det. Vi tror att detta bäst skyddar alla våra användare.
När vi genomför dessa granskningar tar vi hänsyn till en mängd olika faktorer. Här är några faktorer som styr om vi väljer att ta bort en digital tillgång:
 • Teamets engagemang för projektet
 • Nivå och kvalitet på utvecklingsverksamheten
 • Handelsvolym och likviditet
 • Stabilitet och säkerhet för nätverk från attacker
 • Nätverks-/smart kontraktsstabilitet
 • Nivå på offentlig kommunikation
 • Lyhördhet för våra periodiska förfrågningar om due diligence
 • Bevis på oetiskt/bedrägligt beteende eller försumlighet.
 • Bidrag till ett hälsosamt och hållbart kryptoekosystem
Baserat på våra senaste recensioner har vi beslutat att avnotera och sluta handla med alla handelspar för följande kryptovalutor 2022-08-11 09:00 (UTC):
Observera!
 • De exakta handelsparen som tas bort är: EZ/BTC, EZ/ETH, QSP/BTC, BRD/BTC, BRD/ETH, NXS/BTC, NAV/BTC, MDA/BTC och SPARTA/BNB.
 • Alla handelsorder kommer automatiskt att tas bort efter att handeln upphört i respektive handelspar.
 • För att se dina tillgångar efter att handeln har upphört, se till att du inte har valt "Dölj små tillgångar" på sidan Fonder.
 • Insättningar av dessa kryptovalutor efter 2022-08-12 00:00 (UTC) kommer inte att krediteras ditt konto.
 • Uttag av dessa kryptovalutor och kryptoenheter från Binance kommer att fortsätta att stödjas fram till 2022-11-12 kl. 00:00 (UTC).
Vi tackar dig för ditt stöd när vi fortsätter att bygga kryptoekosystemet på ett sätt som främjar transparens och långsiktig, hållbar tillväxt.
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-08-04
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.