Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Vad kan vi hjälpa till med?
Kryptoregn

Binance slutför Tether (USDT) Tezos nätverksintegration och öppnar för insättningar

2022-08-01 20:03
Bästa Binancianer!
Binance har slutfört Tether (USDT) Tezos nätverksintegration. Insättningar för Tether (USDT) är nu öppna på Tezos nätverk.
Vi kommer att öppna uttag för Tether (USDT) på Tezos nätverk när det finns tillräckligt med tillgångar i vår heta plånbok. Inget ytterligare meddelande kommer att lämnas.
Hitta din tilldelade Tether (USDT)-insättningsadress på Tezos-nätverket på sidan Sätt in krypto här.
  • Tether (USDT) smart kontraktsadress i Tezos-nätverket: KT1XnTn74bUtxHfDtBmm2bGZAQfhPbvKWR8o
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-07-27
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.