Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Meddelande
Meddelande

Vad kan vi hjälpa till med?
Kryptoregn

Binance kommer att stödja nätverksuppgraderingen och hårdförgreningen för Neo (NEO) N3

2022-06-20 07:18
Bästa Binancianer!
Binance kommer att stödja nätverksuppgraderingen och hårdförgreningen (hard fork) för Neo (NEO) N3.
  • Neo (NEO) N3-nätverksuppgraderingen och hårdförgreningen kommer att äga rum vid Neo N3-blockhöjden på 1 730 000. Insättningar och uttag av NEO kommer att avbrytas ungefär från och med 2022-06-19 11:00 (UTC).
Observera!
  • Handeln med NEO kommer inte att påverkas under nätverksuppgraderingen.
  • Neo (NEO) N3-nätverksuppgraderingen och hårdförgreningen kommer att äga rum vid Neo N3-blockhöjden på 1 730 000.
  • Binance kommer att hantera alla tekniska krav som är aktuella för alla användare som har NEO på sina Binance-konton.
  • Nätverksuppgraderingen och hårdförgreningen för Neo (NEO) N3 kommer inte att leda till att nya kryptoenheter skapas.
  • Vi kommer att återuppta insättningar och uttag av NEO när vi bedömer att det uppgraderade nätverket är stabilt, och vi kommer inte att meddela användarna i något ytterligare tillkännagivande.
För mer information om nätverksuppgraderingen och hårdförgreningen, se följande: 
Riskansvarsfriskrivning: Kryptovalutapriser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör bara investera i produkter som du är bekant med och där du förstår de risker som är förknippade med dem. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerade. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. Binance ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och Riskvarning.
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-06-16
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.