Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Meddelande
Meddelande

Vad kan vi hjälpa till med?
Kryptoregn

Uppdatering om nätverksproblemet Nuls (NULS) (2022-06-17)

2022-06-20 07:17
Bästa Binancianer!
Binance har slutfört utbytet av plånboksadresser för Nuls (NULS) nätverksanvändare, efter attacken mot nätverkets API-tjänst den 2022-01-18. Vi har återupptagit insättningar och uttag på Nuls (NULS)-nätverket.
För mer information, se de ursprungliga meddelandena:
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-06-17
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskansvarsfriskrivning: Kryptovalutapriser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör bara investera i produkter som du är bekant med och där du förstår de risker som är förknippade med dem. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerade. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. Binance ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och Riskvarning.