Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
Flöde
USD

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
Binance VIP inkluderar OTC-affärer i beräkningen av spothandelsvolym

Binance VIP inkluderar OTC-affärer i beräkningen av spothandelsvolym

2022-09-05 12:40
Bästa Binancianer! 
Från och med 2022-08-24 00:00 (UTC) kommer OTC-affärer att räknas mot 30-dagars beräkning av spothandelsvolymen för VIP-programmet. Detta är utöver handelsvolymer från Binance Konvertera, och kommer att göra det lättare för användare att uppnå en högre VIP-nivå och utnyttja exklusiva fördelar, såsom lägre handelsavgifter och lägre låneräntor på marginalen.
Villkor:
  • Alla användare måste slutföra sin kundkännedom för att vara kvalificerad för detta program.
  • Handelsvolymer från kryptokonverteringar med en fast konverteringskurs (t.ex. konvertering av en gammal krypto till en ny krypto med en fast konverteringsränta, eller stablecoin-par med 1: 1-konverteringsförhållande) kommer inte att inkluderas i beräkningen av 30-dagars spothandelsvolymen. 
  • OTC-affärer kommer att inkluderas i beräkningen av 30-dagars spothandelsvolymen för VIP-programmet inom två arbetsdagar från tidpunkten för genomförandet.
  • Besök VIP-avgiftsstruktur eller Användarcenter för att bekräfta din nuvarande VIP-nivå.
  • All handelsvolym och alla mätvärden relaterade till programmet mäts av Binance efter eget gottfinnande.
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-08-24
Hitta oss på
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande. 
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.