Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
Handel
Tjäna
Finans
NFT
Flöde
USD

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
Binance utökar med handelsparen AGIX/BUSD, NEBL/USDT och SNT/BUS

Binance utökar med handelsparen AGIX/BUSD, NEBL/USDT och SNT/BUS

2022-11-10 13:20
Bästa Binancianer!
Binance kommer att öppna handel med handelsparen AGIX/BUSD, NEBL/USDT och SNT/BUSD 2022-10-14 08:00 (UTC).
Börja handla på Binance Spot nu!
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-10-13
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.