Köp kryptovaluta
Betala med
Handel
Derivat
Tjäna
Finans
NFT
Institutionell
Flöde
USD

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
Binance Spot lanserar funktionen för förebyggande av egenhandel (STP) på API

Binance Spot lanserar funktionen för förebyggande av egenhandel (STP) på API

2023-02-06 09:11
Bästa Binancianer!
Binance Spot kommer att lansera funktionen förebyggande av egenhandel (Self-Trade Prevention, STP), som träder i kraft 2023-01-26 08:00 (UTC). Observera att denna funktion endast är tillgänglig via API. Användare på Binance Web, Binance-appen och Binance datorapp kommer inte att påverkas.
Observera!
  • STP-funktionen är valfri och endast tillgänglig via API. Användare kan gå vidare tillAPI-ändringsloggen för att lära sig hur man använder den här funktionen.
  • Tänk på att STP-funktionen träder i kraft först efter att den aktiveras. 
  • Denna valfria API-orderfunktion gör det möjligt för användare att ställa in en STP-parameter för varje spotorder för att bestämma konsekvenserna av potentiell egenhandel. 
  • Användare som inte använder den här funktionen kommer inte att påverkas.
  • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
För ytterligare API-förfrågningar ber vi dig att hänvisa till eller söka communityhjälp på startsidan för Binance Utvecklare.
Mer information att läsa:
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2023-01-25
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.