Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel
Meddelande
Start
Supportcenter
Meddelande
Binance Spot är nu integrerat med TradingView

Binance Spot är nu integrerat med TradingView

2023-05-21 18:16
Detta är ett allmänt meddelande. Produkter och tjänster som nämns här kanske inte är tillämpliga i din region.
Bästa Binancianer!
Binance Spot är nu integrerad med TradingView, en grafisk handelsplattform som gör det möjligt för användare att utföra tekniska och fundamentala analyser på ett heltäckande sätt, hantera sina affärer på ett effektivt sätt och lära sig nya strategier med hjälp av en aktiv community.
Denna integration kommer att göra det möjligt för Binance-användare att handla kryptovalutor på Binance Spot direkt i TradingViews webbläsare och datorprogram genom att ansluta till plattformen med sina Binance-konton.
Anmärkning
  • Besök Vanliga frågor och supportcenter för att lära dig mer .
  • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-05-18
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en pålitlig prognos för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.