Köp kryptovaluta
Betala med
Handel
Derivat
Tjäna
Finans
NFT
Institutionell
Flöde
USD

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
Binance slutför integrationen av Binance-Peggad BUSD i Optimism-nätverket, öppnar för insättning och uttag

Binance slutför integrationen av Binance-Peggad BUSD i Optimism-nätverket, öppnar för insättning och uttag

2023-02-06 09:09
Bästa Binancianer!
Binance har slutfört integrationen av Binance-Peggad BUSD i Optimismnätverket. Insättning och uttag av Binance-Peggad BUSD är nu öppna på Optimism-nätverket. 
Användare kan nu överföra BUSD och Binance-Peggad BUSD via Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Polygon och TRON och Optimism-nätverk. Se dina tilldelade Binance-Peggade BUSD-insättningsadresser på Optimism-nätverket på sidan Sätt in krypto här och motsvarande smarta kontrakt nedan: 
För mer information:
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2023-02-02
Hitta oss på
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.