Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
Handel
Derivat
Tjäna
NFT
Institutionell
Flöde

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
Binance slutför Hooked-protokollet teckning i Launchpad och kommer att öppna handel med HOOK

Binance slutför Hooked-protokollet teckning i Launchpad och kommer att öppna handel med HOOK

2022-12-18 12:56
Bästa Binancianer!
Binance har slutfört teckningsformatet i Launchpad för Hooked-protokollet och de slutliga resultatet av kryptotilldelningen visas nu på Hooked-protokollet på Launchpad-sidan.
 • Totalt 114 772 deltagare avsatte 9 010 765,2954 BNB under teckningsperioden, vilket motsvarar en överteckning på 1 066 gånger. 
 • Tre deltagare uppnådde den strikta gränsen på 150 000 HOOK, vilket resulterade i att deltagarnas tilldelning överfördes till de återstående användarna. För mer information om hur detta beräknas, se en detaljerad guide här.
 • Som en referens för de användare som deltog:
  • Användare som har avsatt 50 BNB har fått en tilldelning på 139,444 HOOK och kommer att få 0,04714612 BNB avdragna.
  • Användare som har avsatt 50 BNB har fått en tilldelning på 139,444 HOOK och kommer att få 0,04714612 BNB avdragna.
  • Användare som har avsatt 5 000 BNB har fått en tilldelning på 13 9444,4301 HOOK och kommer att få 4,714612 BNB avdragna.
Motsvarande BNB-krypto kommer att dras från ditt redan låsta BNB-saldo inom 60 minuter efter detta tillkännagivande. När beloppet har dragits kommer dina HOOK-krypto och kvarstående BNB-krypto att överföras till din spotplånbok.
Binance kommer att lista Hooked-protokollet (HOOK) i innovationszonen och öppna handeln för handelsparen HOOK/BTC, HOOK/USDT, HOOK/BUSD och HOOK/BNB på 2022-12-01 14:30 (UTC).
Obs!
 • Köpeskillingen fastställdes till 1 HOOK = 0,0003381 BNB eller 0,1 USD (med ett BNB-pris på 295,8 USD), enligt föregående tillkännagivande här.
 • Hooked-protokollets (HOOK) smarta BEP-20-kontrakt finns här.
Mer information att läsa:
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-12-01
 
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.