Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
Flöde
Nedladdningar
English
USD

Vad kan vi hjälpa till med?
Kryptoregn

Binance slutför ERC20-integrationen av WAX (WAXP), öppnar insättningar och uttag

2022-10-03 14:25
Bästa Binancianer!
Binance har slutfört ERC20-integrationen av WAX (WAXP). Insättning och uttag av WAX (WAXP) öppnas på Ethereum-nätverket.
Hitta din tilldelade WAX (WAXP)-insättningsadress på Ethereum-nätverket på sidan Sätt in krypto här.
  • WAX (WAXP) ERC20 smart kontrakt adress: 0x2A79324c19Ef2B89Ea98b23BC669B7E7c9f8A517
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-09-19
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.