Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel
Meddelande
Start
Supportcenter
Meddelande
Binance Lite-värvning: Värva dina vänner till Binance nu för att få presentkort på 100 USDT!

Binance Lite-värvning: Värva dina vänner till Binance nu för att få presentkort på 100 USDT!

2023-05-21 18:16
Detta är ett allmänt meddelande. Produkter och tjänster som nämns här kanske inte är tillämpliga i din region.
Binance Lite-värvning har nöjet att lansera en ny kampanj för användare som bjuder in sina vänner till Binance via Lite-värvningsläget! Under kampanjperioden kommer alla användare att kunna delta i högst tio värvningsrundor och få ett presentkort på 100 USDT i varje värvningsrunda genom att värva vänner till Binance.
Kampanjperiod: 2023-05-16 04:00 (UTC)–2023-06-15 23:59 (UTC) 
Hur du deltar: 
 • Steg ett: Besök sidan Lite-värvningsläge under kampanjperioden. Klicka på knappen [OK] för att starta en ny värvningsrunda som kommer att pågå i högst tio dagar
 • Steg två: Dela ditt Lite-värvnings-ID eller din Lite-länk med vänner som ännu inte har registrerat sig hos Binance och se till att de slutför kontoverifieringen.
 • Steg tre: Samla 0,01–10 USDT i belöningar för varje genomförd värvning under kampanjperioden. Användare som samlar minst 100 USDT i belöning före slutet av varje omgång kommer att kunna låsa upp ett presentkort på 100 USDT som belöning
 • Steg fyra: Börja nästa värvningsrunda och fortsätt att värva vänner till Binance för att få fler belöningar. Varje användare kan delta i maximalt tio värvningsrundor
Anmärkning:
 • Om en värvare misslyckas med att samla 100 USDT i belöningar i slutet av en värvningsrunda blir de ackumulerade USDT-belöningarna i värvningsrundan ogiltiga och inga presentkortsbelöningar delas ut för denna värderingsrunda.
 • Presentkortsbelöningar är begränsade och delas ut enligt principen först till kvarn. Användare kommer inte att kunna delta i denna kampanj när alla belöningar har delats ut. 
 • Från 2023-05-16 04:00 (UTC) till 2023-06-05 23:59 (UTC) kan värvare starta en ny värvningsrunda direkt efter att de har låst upp presentkortsbelöningen på 100 USDT i sin aktuella värvningsrunda, även om detta sker före den maximala tilldelade tiden på tio dagar. Användarna kan alternativt starta en ny värvningsrunda när den tilldelade tiden för varje värvningsrunda har gått ut.
 • Användare kommer inte att kunna starta en ny värvningsrunda efter 2023-06-05 23:59 (UTC). De som fortfarande befinner sig i en pågående värvningsrunda efter 2023-06-05 23:59 (UTC) kan fortsätta att värva sina vänner till Binance tills rundan avslutas för att låsa upp en belöning i form av ett presentkort på 100 USDT.
 • Endast värvade personer som registrerar sig hos Binance med hjälp av värvarens Lite-värvnings-ID/-länk och slutför kontoverifieringen i samma värvningsrunda räknas som genomförda värvningar. 
 • För att göra det lättare för värvare att låsa upp presentkortsbelöningen på 100 USDT i varje värvningsrunda kommer Binance att förse varje deltagare med ett inledande USDT-belopp i början av varje värvningsrunda.
 • Utöver presentkortsbelöningarna i denna kampanj så kan värvarna uppmuntra sina värvade personer att fullfölja Lite-värvningsprogrammets insättningsuppgift (dvs. fullfölja ackumulerade insättningar på motsvarande mer än 50 USD inom 14 dagar efter registrering via Kontantinsättning, Köp med kredit-/betalkort, P2P-handel eller Kryptoinsättning). Både värvare och värvade kan låsa upp en kupong med handelsavgiftsrabatt på 100 USDT som en belöning efter att värvade personer har slutfört insättningsuppgiften. 
För mer information:
Allmänna villkor:
 • Användare i regioner med restriktioner är diskvalificerade från att delta i Binance värvningsprogram som värvare eller värvade sökande.
 • Varje ny användare kan endast värvas till Binance via ett värvningsläge. Om en ny användare registrerar ett Binance-konto via Lite-värvnings-ID:t/-länken så kommer värvaren inte att vara berättigad till några provisionsbaserade belöningar i standardvärvningsläget.
 • Presentkortsbelöningar:
  • Varje värvare kan få upp till 1 000 USDT i presentkortsbelöningar i den här kampanjen, eftersom de kan delta i högst tio värvningsrundor
  • Presentkortsbelöningar är begränsade och delas ut enligt principen först till kvarn. Användare kommer inte att kunna delta i denna kampanj när alla 1 000 presentkort har delats ut. 
  • Värvare kan samla 0,01–10 USDT i belöningar för varje genomförd värvning under kampanjperioden, baserat på värvarens historiska aktivitet med Binance. 
  • Endast värvade personer som registrerar sig hos Binance med hjälp av värvarens Lite-värvnings-ID/-länk och slutför kontoverifieringen i samma värvningsrunda räknas som genomförda värvningar. 
  • Värvare som lyckas låsa upp en presentkortsbelöning på 100 USDT i en värvningsrunda måste slutföra kontoverifieringen före kampanjperiodens slut för att få motsvarande belöning. Presentkortsbelöningarna kommer att delas ut inom 48 timmar efter det att berättigade värvare har slutfört kontoverifieringen. 
  • Berättigade värvare ska gå till Startsida > Profil > Presentkort för att lösa in sina presentkortsbelöningar inom 14 dagar efter utdelning. Se till att dinBinance-app är uppdaterad till iOS 2.32.0 eller Android 1.43.0, eller senare. 
 • Lite-värvningsprogrammets insättningsuppgift
  • Insättningar som görs via betalningsmetoder från tredje part eller från ett annat Binance-konto räknas inte med i Lite-värvningsprogrammets insättningsuppgift.
  • Underkonton kan inte användas för att delta i denna kampanj. Insättningar som görs via ett underkonto eller en kontoöverföring räknas inte med i insättningskravet. 
  • Binance kommer att använda realtidsväxelkurserna mellan fiatvaluta och USD för att beräkna USD-värdet av insättningar via fiatkanaler under kampanjperioden. 
  • Värvare kan lösa in en kupong med handelsavgiftsrabatt på 100 USDT som belöning för varje värvare som slutför insättningsuppgiften.
  • Både värvare och värvade kan låsa upp kupongen med handelsavgiftsrabatt på 100 USDT via [Profil] – [Instrumentpanel] – [Belöningsnav] inom 48 timmar efter att värvare har slutfört Lite-värvningsprogrammets insättningsuppgift. 
  • Berättigade värvare och värvade måste göra anspråk på sin kupong med handelsavgiftsrabatt på 100 USDT inom sju dagar efter att belöningarna har delats ut. 
 • Binance förbehåller sig rätten att diskvalificera och återkalla belöningar för deltagare som ägnar sig åt oärliga eller kränkande aktiviteter under kampanjen. Detta inkluderar masskontoregistreringar för att få ytterligare bonusar och all annan aktivitet i samband med olagliga, bedrägliga eller skadliga syften.
 • Binance förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande bestämma och/eller ändra eller modifiera dessa kampanjvillkor utan föregående meddelande, inklusive men inte begränsat till att avbryta, förlänga, avsluta eller suspendera denna kampanj, kvalificeringsvillkoren och kriterierna, urvalet och antalet vinnare, och tidpunkten för varje handling som ska utföras, och alla användare ska vara bundna av dessa ändringar. 
 • Ytterligare kampanjvillkor kan läsas här.
 • Alla deltagare måste strikt följa Binance användarvillkor.
 • Binance förbehåller sig rätten till slutlig tolkning av kampanjen.
 • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en pålitlig prognos för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.