Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
Flöde
Nedladdningar
English
USD

Vad kan vi hjälpa till med?
Kryptoregn

Binance lanserar ETH/BUSD-handel utan avgift

2022-09-05 12:41
Bästa Binancianer!
Binance kommer att införa nollavgiftshandel för spothandelsparen ETH/BUSD klockan 2022-08-26 00:00 (UTC).
Giltighetstid: 2022-08-26 00:00 (UTC) till 2022-09-26 00:00 (UTC).
  • Alla användare kommer att kunna utnyttja gratis maker- och takeravgifter för spothandelsparet ETH/BUSD.
  • Spothandelsparet ETH/BUSD kommer att uteslutas från BNB-avgiftsrabatter, avgiftsrabatter eller någon annan form av avgiftsjusteringar eller avgiftskampanjer.
  • VIP-användare: Handelsvolymen för spothandelsparet ETH/BUSD kommer att uteslutas från volymberäkningen på 30 dagar mot handelsavgiftsnivån. För mer information om våra dedikerade institutionella tjänster och VIP-tjänster, gå till Binance förbättrade institutionella tjänster. Kontakta din kundkontakt för ytterligare frågor.
  • Leverantörer av spotlikviditet: Maker-volymen för spothandelsparet ETH/BUSD kommer att uteslutas från maker-volymberäkningen i programmet för leverantörer av spotlikviditet.
Obs!
  • Binance förbehåller sig rätten att diskvalificera affärer som anses vara egenaffärer eller olagligt massregistrerade konton, såväl som affärer som uppvisar attribut för egenaffärer eller marknadsmanipulation.
  • All handelsvolym och alla mätvärden relaterade till programmet mäts av Binance efter eget gottfinnande.
  • Beräkningen av maker-avgift, rabatter på taker-avgifter och VIP-volym på 30 dagar kommer att återupptas i slutet av detta program, med förbehåll för ytterligare uppdateringar.
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-08-23
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.