Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
Handel
Derivat
Tjäna
NFT
Institutionell
Flöde

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
Binance lägger till nya tillgångar till Tjäna Enkelts flexibla produkter (2023-03-24)

Binance lägger till nya tillgångar till Tjäna Enkelts flexibla produkter (2023-03-24)

2023-04-27 11:09
Detta är ett allmänt meddelande. Produkter och tjänster som nämns här kanske inte är tillämpliga i din region.
Bästa Binancianer!
Binance har lagt till ARB, ID, TUSD och USDC till listan över tillgångar som stöds bland Tjäna Enkelts flexibla produkter, en mervärdestjänst för Binance-användare som innehar vilande digitala tillgångar.
Obs!
  • Binance Tjäna enkelt kan göra ändringar av den kryptovaluta som stöds, av belöningar, individuella gränser och totala teckningsgränser vid olika tillfällen.
  • Se Binance villkor för Tjäna enkelt innan du använder några produkter på Binance plattform Tjäna enkelt. Mer information finns på sidan för vanliga frågor .
  • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2023-03-24
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.