Meddelande
Start
Supportcenter
Meddelande
Binance lägger till handelsparen ARB/TUSD, ARB/EUR, ARB/TRY, ID/TUSD, ID/EUR och ID/TRY

Binance lägger till handelsparen ARB/TUSD, ARB/EUR, ARB/TRY, ID/TUSD, ID/EUR och ID/TRY

2023-04-27 11:09
Bästa Binancianer!
Binance öppnar handel för handelsparen ARB/TUSD, ARB/EUR, ARB/TRY, ID/TUSD, ID/EUR och ID/TRY vid 2023-03-24 08:00 (UTC).
Börja handla på Binance Spot nu!
Anmärkning:
  • Användare kommer att utnyttja noll makeravgifter på handelsparen ARB/TUSD och ID/TUSD tills vidare.
  • EUR och TRY är fiatvalutor och representerar inte några andra digitala valutor.
  • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2023-03-24
Handla när du är på språng med Binance kryptohandelsapp (iOS/Android)
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.