Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
Handel
Derivat
Tjäna
NFT
Institutionell
Flöde

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
Binance kommer att stödja Terra Classics (LUNC) nätverksuppgradering

Binance kommer att stödja Terra Classics (LUNC) nätverksuppgradering

2023-02-22 22:10
Bästa Binancianer!
Binance kommer att stödja Terra Classics (LUNC) nätverksuppgradering.
  • Terra Classic-nätverksuppgraderingen (LUNC) kommer att ske på Terra Classic-blockhöjden på 11 543 150 eller ungefär 2023-02-14. Insättningar och uttag av LUNC kommer att avbrytas från och med Terra Classic-blockhöjden på 11 541 520.
Observera!
  • Handeln med LUNC kommer inte att påverkas under nätverksuppgraderingen.
  • Terra Classic-nätverksuppgraderingen (LUNC) kommer att ske på Terra Classic-blockhöjden på 11 543 150. Den beräknade tiden är endast för användarnas referens.
  • Binance kommer att hantera alla tekniska krav som berör alla användare som har LUNC på sina Binance-konton.
  • Vi kommer att återuppta insättningar och uttag av LUNC när vi bedömer att det uppgraderade nätverket är stabilt, och vi kommer inte att meddela användarna i något ytterligare tillkännagivande.
  • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
För mer information, se följande:
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2023-02-06
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, din ekonomiska situation, dina investeringsmål och din risktolerans och rådfråga en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkoroch riskvarning.