Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
Handel
Derivat
Tjäna
NFT
Institutionell
Flöde

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
Binance kommer att stödja PIVX (PIVX) nätverksuppgradering och hårdförgrening

Binance kommer att stödja PIVX (PIVX) nätverksuppgradering och hårdförgrening

2023-01-18 12:28
Bästa Binancianer!
Binance kommer att stödja PIVX (PIVX) nätverksuppgradering och hårdförgrening (hard fork).
  • PIVX (PIVX)-nätverkets genomförande kommer först att äga rum vid blockhöjd 1 673 568 000, eller vid ungefär 2023-01-13 00:00 (UTC). Insättningar och uttag av PIVX kommer att avbrytas ungefär från och med 2023-01-12 23:00 (UTC).
  • PIVX (PIVX) nätverksuppgradering och hårdförgrening kommer att äga rum vid PIVX blockhöjd på 3 715 200, eller vid ungefär 2023-01-22 19:30 (UTC). Insättningar och uttag av PIVX kommer att avbrytas ungefär från och med 2023-01-22 18:30 (UTC).
Observera!
  • Handel med PIVX kommer inte att påverkas under nätverksuppgraderingen och hårdförgreningen.
  • PIVX (PIVX)-nätverkets genomförande kommer att äga rum vid blockhöjden 1 673 568 000 och nätverksuppgraderingen och hårdförgreningen kommer att ske vid PIVX blockhöjd på 3 715 200. De uppskattade tidsangivelserna är endast för användarnas referens.
  • Binance kommer att hantera alla tekniska krav som är involverade för alla användare som har PIVX på sina Binance-konton.
  • PIVX (PIVX) nätverksuppgradering och hårdförgrening kommer inte att leda till att nya kryptoenheter skapas.
  • Vi kommer att återuppta insättningar och uttag av PIVX när vi bedömer att det uppgraderade nätverket är stabilt, och vi kommer inte att meddela användarna i ett ytterligare meddelande.
  • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
För mer information om nätverksuppgraderingen och hårdförgreningen , se följande:
  • Utgivning av PIVX Core Version V5.5.0
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2023-01-11
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, din ekonomiska situation, dina investeringsmål och din risktolerans och rådfråga en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkoroch riskvarning.