Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
Flöde
Nedladdningar
English
USD

Vad kan vi hjälpa till med?
Kryptoregn

Binance kommer att stödja nätverksuppgraderingen av Klaytn (KLAY).

2022-09-05 12:38
Bästa Binancianer!
Binance kommer att stödja nätverksuppgraderingen av Klaytn (KLAY).
  • Uppgraderingen av Klaytn (KLAY) kommer att ske vid Klaytn-blockhöjden på 99 841 497, eller ungefär 2022-08-29 02:00 (UTC). Insättningar och uttag av KLAY kommer att avbrytas ungefär från 2022-08-29 01:00 (UTC).
Observera!
  • Handeln med KLAY kommer inte att påverkas under nätverksuppgraderingen.
  • Klaytn (KLAY) nätverksuppgradering kommer att ske vidKlaytn blockhöjd på 99 841 497. Den beräknade tiden är endast till för användarnas referens.
  • Binance kommer att hantera alla tekniska krav som är involverade för alla användare som har KLAY på sina Binance-konton.
  • Vi kommer att återuppta insättningar och uttag av KLAY när vi bedömer att det uppgraderade nätverket är stabilt, och vi kommer inte att meddela användarna i ett ytterligare tillkännagivande.
  • Nätverksuppgraderingen kommer att införa en dynamisk gasberäkningsmekanism i Klaytn-nätverket (KLAY) och 50 procent av gasavgifterna kommer att brännas.
För mer information om nätverksuppgraderingen, se följande:
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-08-26
Hitta oss på
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.