Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel
Meddelande
Start
Supportcenter
Meddelande
Binance kommer att stödja nätverksuppgraderingen av Flow (FLOW)

Binance kommer att stödja nätverksuppgraderingen av Flow (FLOW)

2023-03-22 09:23
Bästa Binancianer!
Binance kommer att stödja nätverksuppgraderingen av Flow (FLOW).
  • Flows (FLOW) nätverksuppgradering och hårdförgrening kommer att ske vid 2023-03-22 15:00 (UTC). Insättning och uttag av FLOW kommer att avbrytas ungefär från och med 2023-03-22 14:00 (UTC).
Observera!
  • Flows (FLOW) nätverksuppgradering kommer att ske ungefär vid 2023-03-22 15:00 (UTC). Den beräknade tiden anges endast för användarnas referens.
  • Handeln med FLOW kommer inte att påverkas under nätverksuppgraderingen.
  • Binance kommer att hantera alla tekniska krav som är involverade för alla användare som har FLOW på sina Binance-konton.
  • Vi kommer att återuppta insättningar och uttag för FLOW när vi bedömer att det uppgraderade nätverket är stabilt och vi kommer inte att meddela användarna i något ytterligare tillkännagivande.
  • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
För mer information om nätverksuppgraderingen, se följande:
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2023-03-21
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, din ekonomiska situation, dina investeringsmål och din risktolerans och rådfråga en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkoroch riskvarning.