Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel
Meddelande
Start
Supportcenter
Meddelande
Binance kommer att stödja nätverksuppgraderingarna för Terra Classic (LUNC) och Kava (KAVA)

Binance kommer att stödja nätverksuppgraderingarna för Terra Classic (LUNC) och Kava (KAVA)

2023-05-21 18:16
Bästa Binancianer!
Binance kommer att stödja nätverksuppgraderingarna för Terra Classic (LUNC) och Kava (KAVA).
  • Terra Classics (LUNC) nätverksuppgradering kommer att ske vid Terra Classics blockhöjd på 12 812 900 eller ungefär 2023-05-17 14:03 (UTC). Insättningar och uttag av LUNC och USTC via Terra Classics (LUNC) nätverk kommer att avbrytas från och med cirka 2023-05-17 13:30 (UTC).
  • Uppgraderingen av Kava-nätverket (KAVA) kommer att ske vid Kava-blockhöjden 4 832 500 eller cirka 2023-05-17 15:00 (UTC). Insättning och uttag av KAVA kommer att avbrytas ungefär från och med 2023-05-17 14:30 (UTC).
Observera!
  • Handeln med LUNC, USTC och KAVA kommer inte att påverkas under nätverksuppgraderingarna.
  • Medan Terra Classics (LUNC) nätverksuppgradering kommer att ske vid Terra Classics blockhöjd på 12 812 900, kommer Kavas (KAVA) nätverksuppgradering att ske vid Kavas blockhöjd på 4 832 500. De uppskattade tidpunkterna är endast för användarnas referens.
  • Binance kommer att hantera alla tekniska krav som berör alla användare som har LUNC, USTC och KAVA på sina Binance-konton.
  • Vi kommer att återuppta insättning och uttag av LUNC, USTC och KAVA när vi bedömer att de uppgraderade nätverken är stabila, och vi kommer inte att meddela användarna i något ytterligare tillkännagivande.
  • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
För mer information om nätverksuppgraderingen, se följande: 
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2023-05-17
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.