Köp kryptovaluta
Betala med
Handel
Derivat
Tjäna
Finans
NFT
Institutionell
Flöde
USD

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
Binance kommer att stödja Injectives (INJ) och Flows (FLOW) nätverksuppgraderingar och hårdförgreningar (hard fork)

Binance kommer att stödja Injectives (INJ) och Flows (FLOW) nätverksuppgraderingar och hårdförgreningar (hard fork)

2023-02-06 09:11
Bästa Binancianer!
Binance kommer att stödja Injectives (INJ) och Flows (FLOW) nätverksuppgraderingar och hårdförgreningar (hard fork).
  • Injectives (INJ) nätverksuppgradering och hårdförgrening kommer att ske vid Injectives kedjeblockhöjd på 21 24 204 000, eller ungefär 2023-01-18 14:00 (UTC). Insättningar och uttag av INJ kommer att avbrytas ungefär från och med 2023-01-18 13:00 (UTC);
  • Flows (FLOW) nätverksuppgradering och hårdförgrening kommer att ske vid cirka 2023-01-18 16:00 (UTC). Insättningar och uttag av FLOW kommer att avbrytas ungefär från och med 2023-01-18 15:00 (UTC).
Observera!
  • Handeln med INJ och FLOW kommer inte att påverkas under nätverksuppgraderingarna och hårdförgreningarna.
  • Medan Injectives (INJ) nätverksuppgradering och hårdförgrening kommer att äga rum vid Injectives kedjeblockhöjd på 24 204 000, kommer Flows (FLOW) nätverksuppgradering och hårdförgrening att ske ungefär 2023-01-18 16:00 (UTC). De uppskattade tidpunkterna är endast för användarnas referens.
  • Binance kommer att hantera alla tekniska krav som är berör alla användare som innehar INJ och FLOW på sina Binance-konton.
  • Vi kommer att återuppta insättningar och uttag av INJ och FLOW när vi bedömer att de uppgraderade nätverken är stabila och vi kommer inte att meddela användarna i något ytterligare tillkännagivande.
  • Injectives (INJ) och Flows (FLOW) nätverksuppgraderingar och hårdförgreningar kommer inte att leda till att nya kryptoenheter skapas.
  • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
För mer information om nätverksuppgraderingarna och hårdförgreningarna, se följande: 
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2023-01-18
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, din ekonomiska situation, dina investeringsmål och din risktolerans och rådfråga en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkoroch riskvarning.