Köp kryptovaluta
Marknader
Handel
Terminskontrakt
Tjäna
Mer
Cancel
Meddelande
Start
Supportcenter
Meddelande
Binance kommer att stödja Injectives (INJ) nätverksuppgradering och hårdförgrening

Binance kommer att stödja Injectives (INJ) nätverksuppgradering och hårdförgrening

2023-03-22 09:24
Bästa Binancianer!
Binance kommer att stödja Injectives (INJ) nätverksuppgradering och hårdförgrening (hard fork).
  • Injectives (INJ) nätverksuppgradering och hårdförgrening kommer att ske vid Injectives blockhöjd på 28 864 000, eller ungefär 2023-01-17 15:00 (UTC). Insättningar och uttag av INJ kommer att avbrytas ungefär från och med 2023-01-17 14:00 (UTC);
Observera!
  • Handel med INJ kommer inte att påverkas under nätverksuppgraderingen och hårdförgreningen.
  • Injectives (INJ) nätverksuppgradering och hårdförgrening kommer att ske vid Injective-blockhöjden på 28 864 000. Den beräknade tiden anges endast för användarnas referens.
  • Binance kommer att hantera alla tekniska krav som är aktuella för alla användare som har INJ på sina Binance-konton.
  • Injectives (INJ) nätverksuppgradering och hårdförgrening kommer inte att leda till att nya kryptoenheter skapas.
  • Vi kommer att återuppta insättning och uttag av INJ när vi bedömer att det uppgraderade nätverket är stabilt och vi kommer inte att meddela användarna något ett ytterligare tillkännagivande.
  • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
För mer information om nätverksuppgraderingen och hårdförgreningen, se följande: 
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2023-03-17
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, din ekonomiska situation, dina investeringsmål och din risktolerans och rådfråga en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkoroch riskvarning.