Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
Flöde
Nedladdningar
English
USD

Vad kan vi hjälpa till med?
Kryptoregn

Binance kommer att stödja Flows (FLOW) nätverksuppgradering och hårdförgrening

2022-09-05 12:40
Bästa Binancianer!
Binance kommer att stödja Flows (FLOW) nätverksuppgradering och hårdförgrening (har fork).
  • Flows (FLOW) nätverksuppgradering och hårdförgrening kommer att ske vid cirka 2022-08-24 15:00 (UTC). Insättningar och uttag av FLOW kommer att avbrytas ungefär från och med 2022-08-24 14:00 (UTC).
Observera!
  • Flows (FLOW) nätverksuppgradering och hårdförgrening kommer att äga rum cirka 2022-08-24 15:00 (UTC). Den beräknade tiden är endast avsedd för användarnas referens och kan komma att ändras beroende på blockfördelningstider. 
  • Handeln med FLOW kommer inte att påverkas under nätverksuppgraderingen och hårdförgreningen.
  • Binance kommer att hantera alla tekniska krav som är involverade för alla användare som har FLOW på sina Binance-konton.
  • Flows (FLOW) nätverksuppgradering och hårdförgrening kommer inte att leda till att nya kryptoenheter skapas.
  • Vi kommer att återuppta insättningar och uttag för FLOW när vi bedömer att det uppgraderade nätverket är stabilt och vi kommer inte att meddela användarna i något ytterligare tillkännagivande.
För mer information om nätverksuppgraderingen och hårdförgreningen , se följande:
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-08-24
Hitta oss på
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.