Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
Handel
Derivat
NFT
Flöde
USD

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
Binance kommer att stödja Fetch.ai (FET) nätverksuppgradering

Binance kommer att stödja Fetch.ai (FET) nätverksuppgradering

2022-09-05 12:41
Bästa Binancianer!
Binance kommer att stödja nätverksuppgraderingen för Fetch.ai (FET).
  • Uppgraderingen av Fetch.ai-nätverket (FET) kommer att ske vid Fetch.ai-blockhöjden på 7 305 500, eller ungefär 2022-08-23 15:00 (UTC). Insättningar och uttag av FET kommer att avbrytas ungefär från 2022-08-23 14:00 (UTC).
Observera!
  • Handeln med FET kommer inte att påverkas under nätverksuppgraderingen.
  • Nätverksuppgradering av Fetch.ai (FET) kommer att ske vid en blockhöjd på 7 305 500. Den beräknade tiden är endast en referens för användarna.
  • Binance kommer att hantera alla tekniska krav som är aktuella för alla användare som har FET på sina Binance-konton.
  • Vi kommer att återuppta insättningar och uttag av FET när vi bedömer att det uppgraderade nätverket är stabilt, och vi kommer inte att meddela användarna i ett ytterligare tillkännagivande.
För mer information om nätverksuppgraderingen, se följande:
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-08-23
Hitta oss på
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.