Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
Flöde
USD

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
Binance kommer att stödja eCash (XEC) nätverksuppgradering

Binance kommer att stödja eCash (XEC) nätverksuppgradering

2022-11-25 00:02
Bästa Binancianer!
Binance kommer att stödja eCash (XEC) nätverksuppgradering.
  • Nätverksuppgraderingen av eCash (XEC) kommer att ske ungefär 2022-11-15 12:00 (UTC). Insättningar och uttag av XEC kommer att stängas av ungefär från och med 2022-11-15 11:00 (UTC).
Observera!
  • Handeln med XEC kommer inte att påverkas under nätverksuppgraderingen.
  • Nätverksuppgraderingen av eCash (XEC) kommer att ske ungefär 2022-11-15 12:00 (UTC). Den beräknade tiden anges endast för användarnas referens.
  • Binance kommer att hantera alla tekniska krav för alla användare som har XEC på sina Binance-konton.
  • Vi kommer att återuppta insättningar och uttag för XEC när vi bedömer att det uppgraderade nätverket är stabilt, och vi kommer inte att meddela användarna i något ytterligare meddelande.
  • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
För mer information om nätverksuppgraderingen, se följande:
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-11-14
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.