Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
Handel
Derivat
Tjäna
NFT
Institutionell
Flöde

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
Binance kommer att stödja Cosmos (ATOM) nätverksuppgradering

Binance kommer att stödja Cosmos (ATOM) nätverksuppgradering

2023-03-17 20:39
Bästa Binancianer!
Binance kommer att stödja nätverksuppgraderingen av Cosmos (ATOM).
  • Uppdateringen av Cosmos-nätverket (ATOM) kommer att ske vid Cosmos-blockhöjden 14 470 501 eller ungefär vid 2023-03-15 07:55 (UTC). Insättning och uttag av ATOM kommer att avbrytas ungefär från och med 2023-03-15 06:55 (UTC).
Observera!
  • Handeln med ATOM kommer inte att påverkas under nätverksuppgraderingen.
  • Cosmos-nätverksuppgraderingen (ATOM) kommer att ske vid Cosmos mainnet-blockhöjd 14 470 501. Den beräknade tiden är endast för användarnas referens.
  • Binance kommer att hantera alla tekniska krav som är involverade för alla användare som har ATOM på sina Binancekonton.
  • Vi kommer att återuppta insättningar och uttag av ATOM när vi bedömer att det uppgraderade nätverket är stabilt, och vi kommer inte att meddela användarna i något ytterligare tillkännagivande.
  • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
För mer information om nätverksuppgraderingen, se följande:
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2023-03-14
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, din ekonomiska situation, dina investeringsmål och din risktolerans och rådfråga en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkoroch riskvarning.