Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
Handel
Derivat
Tjäna
Finans
NFT
Institutionell
Flöde
USD

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
Binance kommer att lista Aptos (APT)

Binance kommer att lista Aptos (APT)

2022-11-10 13:17
Bästa Binancianer!
Binance kommer att lista Aptos (APT) och kommer att öppna handel för följande spothandelspar 2022-10-19 01:00 (UTC): 
  • Nya spothandelspar: APT/BTC, APT/BUSD och APT/USDT
  • Användare kan nu börja sätta in APT som en förberedelse för handel
  • Uttag av APT öppnar 2022-10-20 01:00 (UTC)
  • APT-noteringsavgift: 0 BNB
Obs! Öppettiden för uttag är en uppskattad tid för användarnas räkning. Användare kan se den faktiska statusen för uttag på uttagssidan.
In addition, Binance will add APT as a new borrowable asset on Cross Margin and Isolated Margin, as well as these new margin pairs, within 48 hours from 2022-10-19 01:00 (UTC):
  • New Cross Margin Pairs: APT/BUSD, APT/USDT
  • New Isolated Margin Pairs: APT/BUSD, APT/USDT
Please refer to Margin Data for a list of the most updated marginable assets and further information on specific limits and rates.
Vad är Aptos (APT)?
Aptos är en lager 1-blockkedja byggd på insatsbevis (PoS) som använder programmeringsspråket Move och virtuell maskin (MoveVM) för dApp-utveckling. APT är den ursprungliga krypton för nätverksavgifter, valideringsinsatser och styrning. 
Detaljer:
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-10-18
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster som kan uppstå. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du ska endast investera i produkter som du känner till och där du känner till riskerna. Du ska noga överväga din investeringserfarenhet, din ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och rådfråga en oberoende ekonomisk rådgivare innan du fattar beslut om att göra en investering. Denna information bör inte tolkas som finansiell rådgivning. För att lära dig mer om hur du skyddar dig själv, besök vår sida för ansvarsfull handel. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.