Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Meddelande
Meddelande

Vad kan vi hjälpa till med?
Kryptoregn

Uppdateringar om tickstorlek för spothandelspar (2022-06-28)

2022-06-23 08:10
Bästa Binancianer!
För att öka marknadens likviditet och förbättra handelsupplevelsen kommer Binance att justera tick-storleken (dvs. den minsta förändringen av enhetspriset) för vissa spothandelspar 2022-06-28 06:00 (UTC). För detaljer om tick-storlekar av alla spothandelspar på Binance, se Handelsreglerna.
  • Justeringen kommer inte att påverka spothandeln och andra relevanta funktioner.
  • Tick-storleken via API kommer också att ändras. API-användare kan använda GET/api/v3/exchangeInfo för den senaste tickstorleken. För ytterligare information och uppdateringar, se API-ändringslogg.
  • Uppdateringen av tick-storleken kommer inte att påverka befintliga spotorder. Efter att tick-storleken har uppdaterats, kommer beställningar som görs före uppdateringen fortfarande att matchas med den ursprungliga tick-storleken.
Vänligen justera dina handelsstrategier för att undvika onödig påverkan på din handel. Vi beklagar eventuella olägenheter.
Detaljer om justeringen visas i tabellen nedan:
Handelspar
Tickstorlek (före)
Uppdaterad tickstorlek 
SPELLUSDT
0,00001
0,0000001
SPELLBUSD
0,00001
0,0000001
CLVUSDT
0,001
0,00001
CLVBUSD
0,001
0,00001
CLVBNB
0,000001
0,0000001
FTMBRL
0,01
0,001
FTMRUB
0,1
0,01
FTMTRY
0,01
0,001
FIDABTC
0,0000001
0,00000001
FIDAUSDT
0,001
0.0001
FIDABUSD
0,001
0.0001
MATICBUSD
0,001
0.0001
MATICUSDT
0,001
0.0001
MATICAUD
0,001
0.0001
YFIIBTC
0.0001
0,00001
YFIIUSDT
1
0,1
COMPBTC
0,00001
0,000001
COMPUSDT
0,1
0,01
COMPBUSD
0,1
0,01
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-06-21
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.