Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
Flöde
Nedladdningar
English
USD

Vad kan vi hjälpa till med?
Kryptoregn

Autoinvests värvningserbjudande: utnyttja upp till 4x provision på Autoinvests avgifter!

2022-08-24 09:09
Detta är ett allmänt meddelande. Produkter och tjänster som nämns här kanske inte är tillämpliga i din region.
Binance har nöjet att kunna presentera det nya värvningserbjudandet för automatisk investering, Autoinvest, där Binance-användare och deras värvade vänner kan få upp till fyra gånger (4x) så stor provision när de värvade slutför transaktioner med Auto-Invest.
Dessutom kommer de första 1 000 berättigade användarna att kvalificera sig för att var och en får ytterligare en 10 BUSD-kryptokupong!
Värva dina vänner till Autoinvest och tjäna provision nu!
Kampanj A: värvningserbjudande för Autoinvest
Kampanjperiod: 2022-08-23 10:30 (UTC) till 2022-12-31 23:59 (UTC)
Under kampanjperioden kommer alla användare som bjuder in sina vänner att köpa krypto via Autoinvest genom att dela sin standardvärvningslänk/ID eller Lite-värvningslänk/ID och se till att de värvade genomför sin första Autoinvesttransaktion för att kvalificera sig för denna kampanj tillsammans med sina värvade vänner. Både den berättigade värvaren och den berättigade värvade personen kommer att få upp till 4x provision på Autoinvests handelsavgifter för transaktioner som slutförts av den värvade under kampanjperioden.
Det finns ingen gräns för hur många vänner varje användare kan värva till Binance under kampanjperioden.
Autoinvests provisionsstruktur:
 • Provision som tjänats in av både den kvalificerade värvaren och den värvade för Autoinvest-handel som slutförts av den värvade
  = (provision under kampanjperioden * Autoinvests handelsavgift)
  = 40 % * 0,2 %
  = 0,08 %
Observera!
 • Med det nya värvningserbjudandet för Autoinvest kan berättigade användare nu utnyttja ytterligare provisionsbelöningar när deras värvade vänner slutför transaktioner i Autoinvest, utöver provisionsbelöningarna från standard-värvningsprogrammet eller Lite-värvningsprogrammet.
 • Befintliga värvade användare som inte har använt Autoinvest före kampanjen kan kvalificera sig för upp till 4x provision på sina affärer via Autoinvest under kampanjperioden genom att helt enkelt klicka på knappen "Gå med i kampanj" på aktivitetssidan och göra sitt första Autoinvest-köp.
Jämförelse mellan Autoinvests värvningserbjudande och standardvärvningsprogrammet:
Autoinvests värvningserbjudande
Standardvärvningsprogrammet (spot)
Värvare
Värvad
Summa
Värvare
Värvad
Summa
Effektiv värvningsprovision
0,08 % (4x)
0,08 %
0,16 %
0,02 %*
0 %*
0,02 %
Behörighet för provisionsbelöningar
Värvare, nya värvade under kampanjen och tidigare värvade som är nya för Autoinvest
värvare och nya värvade* under kampanjen
Autoinvests värvningserbjudande har upp till 4x provision jämfört med standardvärvningsprogrammet
* Förutsatt att provisionen på 20 % för standardvärvningsprogrammet för spothandel endast är för värvare, kommer värvare att få en effektiv värvningsprovision på 0,02 % för spothandel, eftersom spothandelsavgifterna är fastställda till 0,1 % för vanliga användare. Denna procentsats kan variera beroende på om värvaren har gått med i Binance partnerprogram och om värvaren har tilldelat någon spothandelsavgiftsprovision till värvningen.
Exempel på beräkning för effektiv värvningsprovision:
 • En användare värvar en vän till Binance, som köper krypto till ett värde av 10 000 USD via Autoinvest under kampanjperioden. Både värvare och den värvade får 0,08 % i effektiv värvningsprovision, eller 8 BUSD.
 • Samma vän köper krypto till ett värde av 10 000 USD på spotmarknaden. Om värvaren är kvalificerad för 20 % provision, kommer värvaren att få 0,02 % i effektiv värvningsprovision, eller 2 BUSD.
 • Totalt får värvaren 10 BUSD och den värvade får 8 BUSD.
Kampanj B: Autoinvest med ett först till kvar-värvningserbjudande – få 10 BUSD i kryptokuponger
Kampanjperiod: 2022-08-23 10:30 (UTC) till 2022-09-10 23:59 (UTC)
För att ytterligare fira lanseringen av vårt nya värvningserbjudande för Autoinvest kommer deltagare som anmäler sig på ett tidigt stadium att ha en chans att var och en få 10 BUSD i kryptokuponger medan de bjuder in sina vänner till Binance.
Under kampanjperioden kommer de första 1 000 användarna som värvar minst tre vänner till Binance och ser till att deras värvningar köper krypto till ett värde av minst 20 BUSD eller 20 USDT via Autoinvest att vara berättigade att var och en få en 10 BUSD-kryptokupong.
Hur man kommer igång
Vad är automatisk investering (Autoinvest)?
Autoinvest är en investeringsstrategi för genomsnittlig dollarkostnad (DCA) som låter dig automatisera kryptoköp och potentiellt få livskraftiga passiva inkomster samtidigt. Läs mer om Autoinvest 2.0 här.
Allmänna villkor
 • Både värvaren och den värvade användaren måste slutföra sin kundkännedom under kampanjperioden för att någon part ska kunna låsa upp motsvarande belöningar.
 • Användare måste klicka på knappen [Delta i kampanj] för att kunna delta i kampanjen.
 • Provisionsbelöningarna från Autoinvest värvningserbjudande är utöver dem från befintliga värvningsprogram. Autoinvests värvningserbjudande påverkar inte befintliga värvningsprogram.
 • Auto-Invest-köp kan göras med antingen den enda Auto-Invest-planen eller portföljens Auto-Invest-plan.
 • Kampanj A:
  • Belöningar för kampanj A kommer att delas ut i BUSD för både BUSD- och USDT Autoinvest-köp. USDT-köp konverteras till BUSD med förhållandet 1:1.
  • Belöningar för kampanj A kommer att delas ut månadsvis, före den 15:e varje månad under kampanjperioden.
  • Användare kommer att kunna se sina belöningar genom att välja Kontocenter > Plånbok > Distribution.
 • Kampanj B:
  • Belöningarna för kampanj B följer principen först till kvarn och maximalt 1 000 kvalificerade deltagare kommer var och en att få en 10 BUSD-kupong. Varje värvad person måste köpa krypto till ett värde av minst 20 BUSD eller 20 USDT via Autoinvest under kampanjperioden för att värvaren ska kvalificera sig för belöningar.
  • Belöningar för kampanj B kommer att delas ut 14 dagar efter att aktiviteten avslutats.
  • Du kommer att kunna logga in och lösa in din kupong via Konto > Belöningscentret.
  • Giltighetstiden för kupongen är satt till 14 dagar från utdelningsdagen. Läs om hur du löser in en kupong.
 • Binance förbehåller sig rätten att omedelbart diskvalificera alla deltagare som visar tecken på bedrägligt beteende.
 • Binance förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande bestämma och/eller ändra eller modifiera dessa kampanjvillkor utan föregående meddelande, inklusive men inte begränsat till att avbryta, förlänga, avsluta eller avbryta denna kampanj, kvalificeringsvillkoren och kriterierna, urvalet och antalet vinnare, och tidpunkten för varje handling som ska utföras, och alla användare ska vara bundna av dessa ändringar.
 • Ytterligare kampanjvillkor kan läsas här.
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.