Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
Handel
Derivat
Tjäna
NFT
Institutionell
Flöde

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
Auto-Invest lägger till HOOK: Genomför ett quiz för att få en gratis månatlig Auto-Investplan för HOOK

Auto-Invest lägger till HOOK: Genomför ett quiz för att få en gratis månatlig Auto-Investplan för HOOK

2023-03-17 20:39
Detta är ett allmänt meddelande. Produkter och tjänster som nämns här kanske inte är tillämpliga i din region.
Kampanjperiod: 2023-03-13 09:00 (UTC) till 2023-03-26 23:59 (UTC)
För att fira lanseringen av HOOK på Auto-Invest lanserar Binance ett quiz för Auto-Invests HOOK-kampanj 2023-03-13 09:00 (UTC), där användare kan få kunskap om dollarkostnadsmedelvärde (DCA), Auto-Invest och HOOK. De första 50 000 nya Auto-Invest-användarna som genomför quizzet under kampanjperioden, kommer att vara berättigade till att vardera få en gratis månatlig Auto-Invest-plan i HOOK i fem månader.
[Klicka här för att delta i kampanjen]
Hur man kommer igång:
 • Steg 1: Klicka på knappen [Starta frågesporten] högst upp på aktivitetssidan.
 • Steg 2: Öppna quizzet och läs igenom tillgängliga resurser om en dollarkostnadsmedelvärdesinvestering (DCA), Auto-Invest och HOOK.
 • Steg 3: Svara korrekt på alla frågor i frågesporten. Användare kan försöka att göra frågesporten igen om de inte svarat rätt på alla frågor.
 • Steg 4: Kvalificerade användare får automatiskt sina månatliga Auto-Investplaner för HOOK senast 2023-04-09 23:59 (UTC).
Observera! 
 • Den kostnadsfria månatliga Auto-Investplanen för HOOK fungerar som en testplan, vilket gör det möjligt för användare att prova de olika funktionerna på Auto-Invest (tillgängliga i din region) utan att några kostnader påförs under de första fem månaderna.
 • Berättigade användare kommer vardera att få en månatlig Auto-Investplan med HOOK som är värd 1 USDT. Detta belopp på 1 USDT kommer att delas lika över en period av fem månader för att köpa HOOK via en månatlig för Auto-Investplan (dvs. 0,2 USDT per delbetalning).
 • Användare får inte redigera, pausa eller avbryta den månatliga Auto-Investplanen i HOOK förrän i slutet av femmånadersperioden. 
 • De som inte avbryter månatliga Auto-Investplanen för HOOK efter slutet av femmånadersperioden kommer att fortsätta att köpa HOOK via månadsplanen, där 0,2 USDT automatiskt dras från deras stablecoin-saldo i spotplånboken varje månad.
Allmänna villkor:
 • Endast nya Auto-Invest-användare kommer att vara berättigade till belöningar i denna kampanj. 
 • Användare måste slutföra kontoverifieringen för att kunna delta i kampanjen.
 • Användare måste svara rätt på alla frågor i quizzet för att kvalificera sig för belöningar. Användare kan göra quizzet flera gånger tills de svarar rätt på alla frågor.
 • Belöningarna fördelas enligt principen om först till kvarn och högst 50 000 berättigade deltagare kommer vardera att få en månatlig Auto-Investplan i HOOK, som kommer att löpa i minst fem månader
 • Olagligt massregistrerade konton och underkonton ska inte vara berättigade att delta eller få några belöningar.
 • Binance förbehåller sig rätten att omedelbart diskvalificera alla deltagare som visar tecken på bedrägligt beteende.
 • Binance förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande bestämma och/eller ändra eller modifiera dessa kampanjvillkor utan föregående meddelande, inklusive men inte begränsat till att avbryta, förlänga, avsluta eller avbryta denna kampanj, kvalificeringsvillkoren och kriterierna, urvalet och antalet vinnare, och tidpunkten för varje handling som ska utföras, och alla användare ska vara bundna av dessa ändringar.
 • Ytterligare kampanjvillkor kan läsas här.
 • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.

Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.