Köp kryptovaluta
Betala med
Handel
Derivat
Tjäna
Finans
NFT
Institutionell
Flöde
USD

Meddelande

Start
Supportcenter
Meddelande
API-funktionen är nu aktiverad för Binance insatser

API-funktionen är nu aktiverad för Binance insatser

2022-07-22 10:35
Bästa Binancianer!
Binance har aktiverat API-funktioner för Binance insatser. Användare kan nu hämta information om låsta insatsprodukter, slutföra nya låsta insatsteckningar, lösa in satsade tillgångar i förväg och aktivera funktionen "Auto-insatser" via API, bland andra. 
Mer information finns i den fullständiga API-dokumentationen om Binance insatser här .
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-07-15
Hitta oss på
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Låsta Insatser returnerar de satsade digitala tillgångarna till användarnas spotplånböcker efter den överenskomna periodens slut eller vid förtida inlösen. Du har ingen rätt till någon belöning förrän den har mottagits av Binance och Binance garanterar inte att du kommer att få någon specifik insatsbelöning eller någon insatsavkastning på sikt. Detta är inte ekonomisk rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.