Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Meddelande
Meddelande

Vad kan vi hjälpa till med?
Kryptoregn

Binance kommer att stödja nätverksuppgraderingen av Ethereum (ETH)

2022-06-28 08:23
Bästa Binancianer!
Binance kommer att stödja Ethereums (ETH) nätverksuppgradering.
  • Ethereums (ETH) nätverksuppgradering kommer att ske vid Ethereum-blockhöjden 15 050 000, eller ungefär 2022-06-29 10:43 (UTC). Insättningar och uttag av ETH- och ERC-20-krypto kommer att avbrytas från och med 2022-06-29 09:43 (UTC).
Observera!
  • Handeln med ETH och ERC-20 krypto kommer inte att påverkas under nätverksuppgraderingen.
  • Ethereums (ETH) nätverksuppgradering kommer att ske vid Ethereum-blockhöjden 15 050 000. Den beräknade tiden är endast för användarnas referens. 
  • Binance kommer att hantera alla tekniska krav som berör alla användare som har ETH- och ERC-20 krypto på sina Binance-konton.
  • Vi kommer att återuppta insättningar och uttag för ETH och ERC-20 krypto när vi bedömer att det uppgraderade nätverket är stabilt, och vi kommer inte att meddela användarna i ett ytterligare meddelande.
För mer information om nätverksuppgraderingen, se följande: 
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-06-23
Hitta oss på
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.