Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Meddelande
Meddelande

Vad kan vi hjälpa till med?
Kryptoregn

Binance utökar kampanjen med BUSD utan maker-avgifter och utan handelsavgifter för sju USD-Stablecoin-par

2022-06-20 07:17
Bästa Binancianer!
På grund av stor efterfrågan kommer vi att förlänga följande två BUSD-kampanjer igen med ytterligare sex månader till 2022-12-31 00:00 AM (UTC)
1)BUSD-kampanj utan maker-avgifter:
  • Kampanjen inga maker-avgifter gäller för alla spot- och marginal-BUSD-handelspar. 
  • Kampanjen gäller INTE för alla BUSD-marginalterminskontrakt på Binance. 
2) kampanj utan avgifter för alla USD-Stablecoin-handelspar kommer endast att utökas för dessa sju spothandelspar: BUSD/USDT, TUSD/BUSD, TUSD/USDT, USDC/BUSD, USDC/USDT, USDP/BUSD, and USDP/USDT.
  • Under kampanjperioden kommer handelsvolymen på spothandelsparen BUSD/USDT, TUSD/BUSD, TUSD/USDT, USDC/BUSD, USDC/USDT, USDP/BUSD och USDP/USDT att uteslutas från volymberäkningen på VIP-nivå.
  • BNB-rabatter, värvningsrabatter och andra justeringar kommer inte att tillämpas på BUSD/USDT, TUSD/BUSD, TUSD/USDT, USDC/BUSD, USDC/USDT, USDP/BUSD och USDP/USDT spothandelsvolym under kampanjen.
  • Standardhandelsavgifter tillkommer efter att kampanjen är slut. Mer information finns i avgiftsstrukturen för VIP-nivån.
Klicka här för att lära dig mer om BUSD-ekosystemet. Kontakta BUSD-teamet för eventuella affärsfrågor
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-06-17
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskansvarsfriskrivning: Kryptovalutapriser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör bara investera i produkter som du är bekant med och där du förstår de risker som är förknippade med dem. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerade. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. Binance ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och Riskvarning.