Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Meddelande
Meddelande

Vad kan vi hjälpa till med?
Kryptoregn

Välkommen till vår community: Registrera dig, gör din kundkännedom och dela 100 000 USD i RUNE!

2022-06-28 08:23
Kampanjperiod: 2022-06-23 05:00 till 2022-07-12 23:59 (UTC) 
Registrera ett Binance-konto via den här länken under kampanjperioden för att få en gåva – en garanterad andel av 100 000 USD i RUNE. Kvalificerade användare måste slutföra sin kundkännedom före 2022-07-30 (UTC) för att göra anspråk på gåvan. Välkomstgåvorna är begränsade i kvantitet och kommer att delas ut enligt först till kvarn-principen.
Allmänna villkor:
  • Användare bör registrera sig för ett Binance-konto via den här länken under kampanjperioden och slutföra sin kundekännedom före 2022-07-30 (UTC) för att vara kvalificerad till gåvor. Länken upphör att gälla 2022-07-12 23:59 (UTC).
  • Användare kan få sina gåvor genom att öppna Binance-appen > Konto > Mina gåvor > Hämta dina gåvor. Läs villkoren för användning av Binance-gåvor för mer information. Om du inte har Binance-appen, ladda ner den gratis
  • Krypto som lösts in från välkomstgåvan kan endast handlas och kan inte tas ut från ditt konto förrän ditt konto har fått motsvarande 50 USDT i total handelsvolym i alla spot-, marginal- och hävstångshandelspar efter att ha mottagit gåvan. Gåvan kommer att låsas upp automatiskt nästa dag efter att kvalificerade användare har slutfört den nödvändiga transaktionen kl. 07:00 (UTC). 
  • Varje underkonto kommer inte att ses som ett oberoende konto när du deltar i denna aktivitet. Underkontots handelsvolym kommer att kombineras med huvudkontots totala handelsvolym. 
  • Binance förbehåller sig rätten till slutlig tolkning av kampanjen.
  • Om någon avvikelse uppstår mellan de översatta versionerna och den engelska originalversionen, ska den engelska versionen ha företräde.
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.