Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Meddelande
Meddelande

Vad kan vi hjälpa till med?
Kryptoregn

Binance insats introducerar en auto-insatsfunktion och rabatt på förtida inlösen

2022-06-30 13:00
Bästa Binancianer!
Binance Insats introducerar funktionen Auto-Insats, som gör det möjligt för användare att automatiskt lägga till sina digitala tillgångar/digitala valutor i insatspoolen igen i slutet av insatsperioden. Användare kan aktivera funktionen Auto-Insats före ränteslutdatumet genom att klicka på Plånböcker > Tjäna > Låst insats > Auto-Insats.
Anmärkningar
 • Den nya insatspositionen som skapas av funktionen Auto-Insats inkluderar endast det ursprungliga insatsbeloppet. Utbetalade belöningar läggs inte automatiskt till i insatspoolen.
 • En ny insatsposition skapas via Auto-insats när den första insatsperioden avslutas. Användare kan inaktivera Auto-insats när som helst före ränteslutdatumet.
 • Funktionen Auto-insats skapar inte nya insatspositioner för låsta insatsprodukter om produkten redan har nått den maximala gränsen för låst insats.
Rabatt på förtida inlösen
Binance Insats inför en rabatt på 5 procent på förtigainlösen. Binance Insats kommer att använda 5 procent av alla utdelade belöningar (som annars skulle vara helt förverkade på grund av förtida inlösen) för att skapa en 90-dagars insatsposition. Användare kommer att få insatsbelöningarna dagligen och kan lösa in kapitalbeloppet (dvs. 5 procent av de utbetalda belöningarna från den ursprungliga insatsteckningen) från den nyskapade 90-dagars insatspositionen när insatsperioden löper ut.
Under normala omständigheter, när användare bestämmer sig för att lösa in sina tillgångar som är låsta i en insatspool före utgången av insatsperioden, kommer alla utdelade belöningar att dras av från de insatta digitala tillgångarna. Binance Insats inför en rabatt på 5 procent för förtiga inlösen för att visa vår uppskattning för communityn. 
Observera!
 • Binance Insats skapar en 90-dagars insatsposition med 5 procent av de utbetalda belöningarna för användare som löser in i förtid ifall 5 procent av de utdelade belöningarna uppfyller minimikravet på insats
  • Detta gör det möjligt för berättigade användare att få insatsbelöningar i 90 dagar för den skapade positionen, liksom kapitalbeloppet (5 procent av de utdelade belöningarna från den ursprungliga insatsprenumerationen). 
  • Återstående 95 procent av de utbetalda belöningarna från den ursprungliga insatsteckningen kommer fortfarande att dras av från satsade digitala tillgångar. 
 • Förtida inlösen och funktionen Auto-Insats kommer inte att vara tillgängliga för insatspositionen som skapas av den här funktionen.
 • Användare kan se sina låsta insatser genom att gå till Plånböcker > Tjäna > Låst insats > Låst.
 • Vanliga frågor om låsta insatser.
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-06-28
Hitta oss på
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Låsta Insatser returnerar de satsade digitala tillgångarna till användarnas spotplånböcker efter den överenskomna periodens slut eller vid förtida inlösen. Du har ingen rätt till någon belöning förrän den har mottagits av Binance och Binance garanterar inte att du kommer att få någon specifik insatsbelöning eller någon insatsavkastning på sikt. Detta är inte ekonomisk rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.