Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Vad kan vi hjälpa till med?
Kryptoregn

Binance lanserar Auto-Invest 2.0: Hämta hem upp till 10 BUSD i form av kuponger!

2022-08-01 20:03
Detta är ett allmänt meddelande. Produkter och tjänster som nämns här kanske inte är tillämpliga i din region.
Kampanjperiod: 2022-07-27 09:00 (UTC) till 2022-08-18 23:59 (UTC)
För att markera lanseringen av Auto-Invest 2.0 har Binance lanserat en gåva, där förstagångsanvändare av Auto-Invest kan dela på en belöningspool på upp till 1 000 000 BUSD i kryptokuponger.
Klicka på knappen [Gå med i kampanjen] för att delta nu!
Kampanj: Gåva för förstgångsanvändare av Auto-Invest – få upp till 10 BUSD i form av en kryptokupong
De första 100 000 nya Auto-Invest-användarna som köper krypto via samma individuella eller Auto-Invest-portfölj i en daglig plan fem dagar i rad under kampanjperioden, kommer att kvalificera sig för att var och en få upp till 10 BUSD i kryptokuponger. Kryptokupongbelöningarna kommer att baseras på nedanstående belöningsstruktur:
Belöning*Kriterier
1 BUSDSlutför Auto-Investköp via samma enskilda transaktion eller via en daglig portföljplan för Auto-Invest i fem på varandra följande dagar.
+1 BUSDSlutför ett Auto-Invest köp via samma enskilda transaktion eller via en daglig portföljplan för Auto-Invest i tio på varandra följande dagar.
+1 BUSDSlutför Auto-Investköp via samma enskilda transaktion eller via en daglig portföljplan för Auto-Invest i 20 på varandra följande dagar.
+1 BUSDSlutför Auto-Investköp värda minst 200 USD via samma enskilda transaktion eller via en daglig portföljplan för Auto-Invest.
+2 BUSDSlutför Auto-Invest köp värda minst 1000 USD via samma enskilda transaktion eller via en daglig portföljplan för Auto-Invest.
+4 BUSDSlutför Auto-Investköp värda minst 5000 USD via samma enskilda transaktion eller via en daglig portföljplan för Auto-Invest.
*Tips: 
 • Användare måste uppfylla det första kriteriet för att köpa krypto via samma enda eller en daglig plan för en Auto-Investportfölj fem dagar i rad innan de slutför de återstående uppgifterna för att kvalificera sig för ett högre kupongbelopp. 
 • Den minsta belöningen som varje kvalificerad användare får är 1 BUSD i form av en kryptokupong. Om användaren uppfyller alla angivna kriterier begränsas belöningarna till 10 BUSD i form av en kryptokupong per användare. 
 • Endast Auto-Investköp med samma Auto-Investplan räknas mot de ovannämnda uppgiftskraven.
Hur man kommer igång
 • Steg 1: Klicka på knappen [Delta i kampanj] på aktivitetssidan.
 • Steg 2: Skapa en ny Auto-Investplan och börja köpa dina favoritkrypto.
 • Steg 3: Köp krypto med samma dagliga Auto-Investplan minst fem dagar i rad för att kvalificera dig för belöningar. Se till att ditt stablecoin-saldo i spotplånboken är tillräckligt eller saldot i ditt flexibla sparande för att garantera att successiva köp genomförs.
Allmänna villkor
 • Alla nya Auto Invest-användare måste få sina konton verifierade​.
 • Användare måste klicka på knappen [Delta i kampanj] för att kunna delta i kampanjen.
 • Belöningarna följer principen först till kvarn och maximalt 100 000 kvalificerade deltagare kommer var och en att få upp till 10 BUSD i form av kuponger. 
 • Medan berättigade användare kan ställa in flera Auto-Investplaner och slutföra valfritt antal Auto-Investköp under kampanjperioden, räknas endast Auto-Investköp med samma Auto-Investplan mot de ovannämnda uppgiftskraven..
 • Auto-Invest-köp kan göras med antingen den enda Auto-Invest-planen eller portföljens Auto-Invest-plan.
 • För att bedöma användarnas behörighet för uppgifter som kräver på varandra följande dagsköp, körs de varje dag från 00:00 (UTC) till 23:59 (UTС).  
 • Belöningar kommer att delas ut inom två veckor efter att kampanjen avslutats. Du kommer att kunna logga in och lösa in din kupong via Konto > Belöningscenter.
 • Giltighetstiden för kupongen är satt till 14 dagar från utdelningsdagen. Läs om hur du löser in en kupong.
 • Binance förbehåller sig rätten att omedelbart diskvalificera alla deltagare som visar tecken på bedrägligt beteende.
 • Binance förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande bestämma och/eller ändra eller modifiera dessa kampanjvillkor utan föregående meddelande, inklusive men inte begränsat till att avbryta, förlänga, avsluta eller avbryta denna kampanj, kvalificeringsvillkoren och kriterierna, urvalet och antalet vinnare, och tidpunkten för varje handling som ska utföras, och alla användare ska vara bundna av dessa ändringar.
 • Ytterligare kampanjvillkor kan läsas här.
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.