Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Vad kan vi hjälpa till med?
Kryptoregn

Binance tar bort och upphör med inlösen av följande krypto med hävstång: XTZUP, XTZDOWN, LTCUP och LTCDOWN (2022-04-07)

2022-04-07 12:11
Bästa Binancianer!
Binance kommer att avnotera och upphöra med inlösen av kryptovalutorna XTZUP, XTZDOWN, LTCUP och LTCDOWN med hävstång 2022-04-21 03:00 AM (UTC).
Observera! Användare rekommenderas att lösa in sina krypto före avnoteringen via plånboksfunktionen ellerpå sidan för hävstångskrypto. Om användare fortfarande har dessa krypto efter avnoteringstiden, kommer Binance att konvertera dessa krypto till USDT baserat på substansvärdet (NAV-kursen) för kryptovalutan vid tidpunkten för avnoteringen och betala ut USDT till användarkonton inom 24 timmar. Efter att återbetalningen är klar kommer kryptotillgångarna att tas bort från plånboken.
Riskvarning: Hävstångskrypto är utformade för kortsiktiga satsningar på marknadsrörelser, med en inriktning på momentum. Långsiktigt innehav av Binance hävstångskrypto (BLVT) är riskabelt, eftersom kryptovalutor har en viss inbyggd försvagning i frånvaro av momentumrörelser för positionen. Observera att Binance hävstång (BLVT) INTE är en ersättning för en produkt med marginalhävstång och den beter sig inte på samma sätt. Informationen här ska inte betraktas som finansiell rådgivning eller investeringsrådgivning från Binance. Alla handelsstrategier används efter eget gottfinnande och din egen risk. Binance kommer inte att hållas ansvarigt gentemot dig för någon förlust som kan uppstå från din användning av hävstångskrypto. För att lära dig mer om hur du skyddar dig själv, besök vår resurssida för ansvarsfull handel
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-04-07
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.