Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Vad kan vi hjälpa till med?
Kryptoregn

Binance Lite-värvning: Värva vänner för att få hemliga lådor värda upp till 500 USD vardera!

2022-08-01 20:02
Binance Lite-värvning lanserar en ny kampanj för användare som bjuder in sina vänner att gå med i Binance!
Bjud in dina vänner genom Lite-värvning av aktiviteten med hemliga lådor och få en hemlig låda som innehåller upp till motsvarande 500 USD i krypto med dina värvade vänner för varje slutförd uppgift. Totalt motsvarande 500 000 USD i krypto finns att hämta hem, så vänta inte utan börja värva idag! 
Kampanjperiod: 2022-07-28 07:00 (UTC) till 2022-08-11 23:59 (UTC) 
Aktiviteter
 • Aktivitet A: Bjud in dina vänner till Binance och lås upp hemliga lådor tillsammans!
Dela Lite-värvningsaktivitetens ID/länk med en vän som inte har registrerat sig hos Binance ännu för att låsa upp hemliga lådor för er båda. 
För att vara berättigad till belöningarna måste dina värvningar:
 • Slutför ackumulerade insättningar på mer än motsvarande 50 USD via kontantinsättning, köp med kredit-/bankkort, P2P-handel eller kryptoinsättning. Både värvaren och den som värvas får varsin hemlig låda. 
 • Slutför ackumulerade insättningar på mer än motsvarande 200 USD på valfritt spot- eller konverteringshandelspar. Både värvaren och den som värvas ska då var och en få ytterligare en hemlig låda. 
Varje hemlig låda innehåller upp till 500 USD i en av följande krypto: BTC, ETH, BUSD, BNB, PNT, FLUX, IOST, ENJ, ERN och BSW. Samla fler hemliga lådor för att öka dina chanser att vinna ett större pris.
Dessutom kommer användarna att ha större chans att låsa upp hemliga överraskningslådor, som innehåller upp till 500 USD i krypto. Varje individ kan få upp till 20 hemliga lådor totalt.
 • Aktivitet B: Prispott på 10 000 USD – dela aktiviteten på sociala medier för att få upp till 1 BNB
Besök aktiviteten med hemliga lådor genom Lite-värvning på aktivitetssidan och klicka på [Gemensam hemlig låda] > [Dela] för att dela aktiviteten på dina sociala mediekonton under aktivitetsperioden. Användare som delar aktiviteten med vänner som klickar på eller skannar den delade länken/QR-koden kommer att kvalificera sig för den här aktiviteten.
De 5 000 bästa kvalificerade användarna som samlar flest hemliga lådor i aktivitet A kommer att dela en belöningspool på 10 000 USD. Varje berättigad användare får upp till 1 BNB och de tre bästa berättigade användarna* får ett huvudpris på 1 BNB vardera.
Användar-ID:n för de tre bästa kvalificerade användare kommer att tillkännages på Lite-värningssidan för hemliga låd-aktiviteten sju dagar efter aktivitetens slut. De gemensamma belöningarna i form av hemliga lådor finns i en av följande kryptovalutor: BTC, ETH, BUSD, BNB, PNT, FLUX, IOST, ENJ, ERN och BSW.
*Observera
 • Belöningar till de tre bästa berättigade användarna i aktivitet B kommer att delas ut enligt först till kvarn-principen om det finns fler än tre högst kvalificerade användare som samlar in samma antal hemliga lådor i aktivitet A och kvalificerar sig för aktivitet B. 
 • Samma först till kvarn-princip kommer att användas vid valet av de övriga 4 997 berättigade användarna för belöningar i aktivitet B, där så är tillämpligt.
För mer information, se Vanliga frågor.
Villkor
 • En värvare kan bara göra anspråk på en belöning för varje värvning. Om en vän registrerar sig med ditt ID/din länk i Lite-värningsaktiviteten kommer du inte att vara berättigad till provisionsbaserade belöningar och vice versa.
 • Både värvaren och den som värvas måste slutföra sin KYC inom sju dagar efter att kampanjen avslutats för att någon part ska kunna låsa upp motsvarande hemliga lådor. Berättigade användare måste också låsa upp sina hemliga lådor inom sju dagar efter att kampanjen har avslutats. 
 • Alla belöningar distribueras via kryptokuponger enligt först till kvarn-principen. Berättigade användare kommer att få sina belöningar i belöningscentret inom 48 timmar efter att de låst upp den hemliga lådan.
 • Varje konto kan få maximalt 20 hemliga lådor i belöning: tio från insättningsuppgifter och tio från handelsuppgifter. Detta inkluderar också hemliga överraskningslådor.
 • Underkonton kan inte användas för att delta i denna kampanj. Insättningar som görs via ett underkonto eller en kontoöverföring kvalificerar inte.      
 • Alla insättningar med en betalningsmetod via tredje part eller från ett annat Binance-konto kommer inte att räknas in i insättningskravet i aktivitet A. 
 • Binance kommer att använda fiatvalutan i realtid mot US-dollarns växelkurs för att beräkna USD-värdet på en insättning via fiatkanaler samt priset på USDT-handelsparet på handelstidpunkten för att beräkna värdet av kryptovalutainsättningen och/eller slutförd kryptovalutahandel under kampanjperioden. Om det inte finns något USDT-par för en specifik kryptovaluta, kommer beloppet att konverteras till en annat kryptovaluta eller kryptoenhet med ett USDT-par för att fastställa dess värde.
 • Lite-värvningars aktivitets-ID:n/länkar upphör att fungera när alla 500 000 USD i kryptobelöningar har delats ut.
 • Belöningarna för aktivitet B kommer att låsas upp inom 72 timmar efter att kampanjen avslutats. Kvalificerade användare kommer att kunna kontrollera belöningarna via [Lås upp nu] under fliken Gemensam hemlig låda, och kontrollera listan över BNB-vinnare via [Visa lista] under fliken Gemensam hemlig låda sju dagar efter att aktiviteten avslutats.
 • Binance förbehåller sig rätten att diskvalificera och återkalla belöningar för deltagare som ägnar sig åt oärliga eller kränkande aktiviteter under aktiviteten. Detta inkluderar masskontoregistreringar för att få ytterligare bonusar och all annan aktivitet i samband med olagliga, bedrägliga eller skadliga syften.
 • Binance förbehåller sig rätten att när som helst efter eget gottfinnande bestämma och/eller ändra eller modifiera dessa kampanjvillkor utan föregående meddelande, inklusive men inte begränsat till att avbryta, förlänga, avsluta eller avbryta denna kampanj, kvalificeringsvillkoren och kriterierna, urvalet och antalet vinnare, och tidpunkten för varje handling som ska utföras, och alla användare ska vara bundna av dessa ändringar.
 • Ytterligare kampanjvillkor kan läsas här.
 • Alla deltagare måste strikt följa Binance användarvillkor.
 • Binance förbehåller sig rätten till slutlig tolkning av denna aktivitet. 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan gå ner eller upp, och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör bara investera i produkter du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, ekonomiska situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör några investeringar. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.