Köp kryptovaluta
Betala med
Marknader
NFT
New
Nedladdningar
English
USD

Meddelande
Meddelande

Vad kan vi hjälpa till med?
Kryptoregn

Särskila insatser för FTM: Utnyttja upp till 18,70 procent i belöningsnivå och dela på 100 000 FTM!

2022-08-18 12:51
Detta är ett allmänt meddelande. Produkter och tjänster som nämns här kanske inte är tillämpliga i din region.
Bästa Binancianer!
Binance Insatser har lanserat FTM för låsta insatser. Satsa dina FTM från och med 2022-08-10 24:00 (UTC) för att få större avkastning. 
 • Låst insatsformat: Först till kvarn-principen.
 • Belöningsberäkningsperiod: Från 00:00 (UTC) dagen efter sätter du in din kryptovaluta i en insatspool fram till slutet av insatsperioden.
 • Utbetalningstid för belöningar: På daglig basis. 
Erbjudna produkter (låst satsning)
Digitala tillgångar
Löptid
Max. låst insatsgräns per användare
Årsbasisberäknad standardränta 
Min. låsta insatsgräns
FTM
30 dagar
20 000 FTM
12,90 %
0,1 FTM
FTM
60 dagar
1 500 FTM
15,60 %
0,1 FTM
FTM
120 dagar 
300 FTM
18,70 %
0,1 FTM
Observera!
 • Binance Insatser kommer att returnera satsade digitala tillgångar/digitala valutor till användarnas spotplånböcker i slutet av den överenskomna insatsperioden. Värdet på digitala tillgångar/digitala valutor fluktuerar och kan komma att ändras.
 • Användare kan se sina låsta insatser genom att gå till Plånböcker > Tjäna > Låst insats > Låst.
 • Användare kan aktivera funktionen "Automatisk Insats" innan de förbinder sig att teckna insatsprodukter, som automatiskt lägger till de digitala tillgångarna/digitala valutorna i insatspoolen igen i slutet av insatsperioden.
 • Upplåsningsperiod för låsta insatsprodukter: en dag.
 • Vanliga frågor om låsta insatser.
 • Vid tidig inlösen: användare kan välja att lösa in sina tillgångar i förväg. Efter att ha valt tidig inlösen kommer de satsade digitala tillgångarna att returneras till spotkontot och eventuella utdelade belöningar dras av från de satsade digitala tillgångarna. Det kan ta 48–72 timmar att ta emot de digitala tillgångarna.
Kampanj 1: Köp och satsa FTM för att dela på 50 000 FTM
Kampanjperiod: 2022-08-10 12:00 (UTC) till 2022-08-20 11:59 (UTC)
Under kampanjperioden är användare som uppfyller båda följande krav berättigade att delta i den här kampanjen: 
 • Uppnå ett nettoköpsbelopp på 800 FTM eller mer (där nettoköpsbeloppet betyder det totala beloppet för FTM som köpts på Binance Spot minus mängden FTM som säljs på Binance Spot).
 • Delta i 30, 60 eller 120 dagar med låsta FTM-insatser.
För den här kampanjen kommer 500 användare att väljas ut bland alla berättigade deltagare baserat på prisvalsreglerna som baseras på hash-värdet för Binance Chain. Varje utvald användare får 100 FTM-krypto.
Kampanj 2: Nya låsta insatser på 50 000 FTM för användare att dela på
Kampanjperiod: 2022-08-10 12:00 (UTC) till 2022-08-20 11:59 (UTC)
Under kampanjperioden kommer de första 2 000 användarna som deltar i låsta insatser för första gången och tecknar minst 500 FTM i låsta FTM-insatsprodukter att vara berättigade att dela på 50 000 FTM i belöning baserat på belöningsstrukturen nedan.
Sortera efter FTM-insatsers teckningstid
Belöningsbelopp för varje kvalificerad användare
1–100:e plats
90 FTM
101–200 plats
65 FTM
201–300 plats
40 FTM
301–400 plats
30 FTM
401–500 plats
25 FTM
501–1 000 plats
20 FTM
1 001–2 000 plats
15 FTM
Villkor:
 • FTM-belöningarna för kampanj 1 och 2 kommer att sättas in i mottagarnas Binance-plånböcker inom två veckor efter att aktiviteten avslutats. Användare kan se sina belöningar genom att välja Konto > Plånbok > Transaktionshistorik > Utbetalning.
 • Binance förbehåller sig rätten att diskvalificera deltagare som, enligt Binance rimliga uppfattning, agerar på ett bedrägligt sätt eller inte i enlighet med tillämpliga villkor. 
 • Binance förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra kampanjen eller kampanjreglerna efter eget gottfinnande.
 • Ytterligare kampanjvillkor kan läsas här.
Tack för ditt stöd!
Binance-teamet
2022-08-10
 
Hitta oss på 
Binance förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande modifiera, ändra eller avbryta detta tillkännagivande när som helst och av vilken anledning som helst utan föregående meddelande.
Riskvarning: Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. Låsta Insatser returnerar de satsade digitala tillgångarna till användarnas spotplånböcker efter den överenskomna periodens slut eller vid tidig inlösen. Du har ingen rätt till en belöning förrän den har mottagits av Binance och Binance garanterar inte att du kommer att få någon specifik insatsbelöning eller någon insatsavkastning över tid. Årsavkastningen är en uppskattning av belöningar du kommer att tjäna i kryptovaluta under den valda tidsramen. Den visar inte den faktiska eller förutsagda årsavkastningen i någon fiatvaluta. Årsavkastningen justeras dagligen och de uppskattade belöningarna kan skilja sig från de faktiska belöningarna som genereras. Inte ekonomisk rådgivning. Mer information finns i våra användarvillkor och riskvarning.